لیست طرح­ های مطالعاتی گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 • اطلاعات تجمیعی شوراها و کمیته های مرتبط با گروه مطالعات و برنامه ریزی ، ملیحه تابعی، 1395.
 • تعیین راهبرد و شناسایی ملاک‌ها و شاخص‌ها برای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه، ملیحه تابعی، 1395.
 • پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (موج اول)، دکتر حسین اکبری، 1395.
 • بررسی ماهیت و محتوای طرح اساتید مشاور فرهنگی دانشکده‌ها، ملیحه تابعی ، 1396.
 • تدوین بسته مطالعاتی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه در راستای شرح وظایف و اختیارات، ملیحه تابعی، 1396.
 • مطالعه تطبیقی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی در میان پنج دانشگاه برتر، مسعود فتاح­ زاده ملیحه تابعی، 1396.
 • تدوین بسته مطالعاتی رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی در راستای شرح وظایف و اختیارات، ملیحه تابعی، 1396.
 • حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی، مسعود فتاح ­زاده، 1396.
 • مطالعه و طراحی بانک ایده معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی، ملیحه تابعی، 1396.
 • تعریف چارچوب و انجام مطالعه برون‌سپاری در بخش‌هایی از حوزه معاونت (تهدیدها و فرصت‌ها، چارچوب و فرآیندها/ مرکز بهداشت، مرکز مشاوره، خوابگاه­ ها، تربیت بدنی و اداره تغذیه)، دکتر حمیدرضا کوشا، 1396.
 • تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1396 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1396.
 • تدوین جامع ابعاد، مصاديق و شاخص­ هاي فرهنگي-اجتماعي استادان دانشگاه فردوسی مشهد، احمد موسمی، 1396.
 • تدوین شیوه ­نامه استفاده از اماکن فیزیکی دانشگاه، زهرا جلیلی، 1397.
 • بررسی موانع اجرایی شدن بسته­ های چهارگانه (سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) دانشگاه سالم و با نشاط و سازوكارهاي اجرايي راهبرد بسترسازي و بهينه ­سازي فرآيندهاي ارتقاء سطح آن، احمد موسمی، 1397.
 • میزان آگاهی دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیئت علمی از بنیاد دانشگاهی، ملیحه تابعی، 1397.
 • ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و نظافتی در خوابگاه ­های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی احمد موسمی، 1397.
 • ارزیابی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، ملیحه تابعی، 1397.
 • تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1396 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1397.
 • تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1397 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1397.
 • طرح برندسازی و معرفی استادان فعال فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، زهرا جلیلی، 1398.
 • بررسی ساختارها و فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه‌های بزرگ جهان، مسعود فتاح ­زاده، 1398.
 • فرهنگ و اجتماع کارآمد دانشگاهی- مفاهیم، فرآیندها، شاخص‌ها، ارزیابی، دکتر احمدرضا اصغرپور- زهرا جلیلی، 1398.
 • پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (موج دوم)، دکتر حسین اکبری، 1398.
 • تجربه‌نگاری فرهنگی-اجتماعی با تأکید بر الگوهای مشارکت دانشجویی، مسعود فتاح ­زاده ملیحه تابعی، 1398.
 • تبیین و ارائه راهکارهای ارتقاء تاثیرات اجتماعی شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر حسین میرزائی، 1398.
 • گزارش راهبردی-مقایسه ­ای مدیریت ­های معاونت فاد با دیگر دانشگاه ­های کشور، ملیحه تابعی، 1398.
 • مطالعات پشتیبان سند راهبردی:1. فلسفه دانشگاه، دکتر روح ­اله اسلامی شعبجره و تیم همراه، 1398.
 • مطالعات پشتیبان سند راهبردی: 2. بررسی محیط داخلی معاونت فاد با مدل SWOT، دکتر روح ­اله اسلامی شعبجره و تیم همراه، 1398.
 • تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1398 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1398.
 • وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1398.
 • آسیب­ شناسی انجمن­ های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1398.
 • ارزیابی کیفیت برگزاری همایش نوورودهای دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1398.
 • سنجش آگاهی دانشجویان از شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1398.
 • بررسی میزان استفاده و رضایت از خدمات مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان، ملیحه تابعی، 1398.
 • ارزیابی کیفیت برگزاری دومین جشنواره سراسری کرسی­ های آزاداندیشی، ملیحه تابعی، 1398.
 • راه­ اندازی سامانه جامعه نظرسنجی معاونت فرهنگیاجتماعی و دانشجویی، ملیحه تابعی، 1398.
 • تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1397 دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر بهروز مهرام ملیحه تابعی احمد موسمی، 1398.
 • ارزیابی و کیفیت سنجی فضای مجازی معاونت فاد و راهکارهای راهبردی بهبود آن، ملیحه تابعی رحمان سلیمان ­پور، 1399.
 • بررسی علل آموزشی- فرهنگی و فردی افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ملیحه تابعی، 1399.
 • بررسی وضعیت فضای عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1399.
 • ارزیابی و آسیب­ شناسی ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی، ملیحه تابعی-رحمان سلیمان ­پور-احمد موسمی، 1399.
 • سناریوهای بازگشایی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1399-1400، احمد موسمی، 1399.
 • فعالیت­ های پیشنهادی برای معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در شرایط کرونا و پساکرونا، احمد موسمی، 1399.
 • ارزیابی­ های سه ماهه اقدامات واحدهای معاونت فاد در سال 1399، احمد موسمی، 1399.
 • سیاست­ گذاری و برنامه ریزی دانشگاه­ ها در عصر کرونا و پساکرونا، احمد موسمی، 1399.
 • واکاوی تجربیات دانشگاه­ های جهان پیرامون فعالیت­های فرهنگی-اجتماعی در دوران کرونا، ملیحه تابعی، 1399.
 • تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1399.
 • بررسی نهادگرایانه امکان اجرای پارلمان دانشجویی، رضا سرحدی، 1399.
 • بررسی دستاوردها، قابلیت­ ها، تنگناها و راهکارهای حل مشکلات موجود در واحدهای معاونت فاد، احمد موسمی، 1399.
 • اصلاح آیین ­نامه و شیوه ­نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، احمد موسمی، 1399.
 • واکاوی تجربیات دانشگاه های جهان پیرامون فعالیت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در پساکرونا، ملیحه تابعی و تیم ترجمه، 1400.
 • تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1400.
 • بررسی علل کاهش تقاضای وام دانشجویی، رحمان سلیمان­ پور، 1400.
 • امکان ­سنجی ایجاد کوی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی گلبرگ قائم­ مقامی، 1400.
 • بررسی دستاوردها، قابلیت ­ها، تنگناها و راهکارهای حل مشکلات موجود در واحدهای معاونت فاد، احمد موسمی، 1400.