لیست طرح­ های مطالعاتی، گزارشات و جلسات گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

فهرست طرح­های مطالعاتی 

1-اطلاعات تجمیعی شوراها و کمیته های مرتبط با گروه مطالعات و برنامه ریزی، ملیحه تابعی، 1395 (مطالعه خلاصه طرح)

2-تعیین راهبرد و شناسایی ملاک‌ها و شاخص‌ها برای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه، ملیحه تابعی، 1395 (مطالعه خلاصه طرح)

3-پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (موج اول)، حسین اکبری، 1395 (مطالعه خلاصه طرح)

4-بررسی ماهیت و محتوای طرح اساتید مشاور فرهنگی دانشکده‌ها، ملیحه تابعی، 1396 (مطالعه خلاصه طرح)

5-تدوین بسته مطالعاتی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه در راستای شرح وظایف و اختیارات، ملیحه تابعی، 1396 (مطالعه خلاصه طرح)

6-مطالعه تطبیقی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی در میان پنج دانشگاه برتر، مسعود فتاح زاده- ملیحه تابعی، 1396 (مطالعه خلاصه طرح)

7-تدوین بسته مطالعاتی رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی در راستای شرح وظایف و اختیارات، ملیحه تابعی، 1396 (مطالعه خلاصه طرح)

8-حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی، مسعود فتاح زاده، 1396

9-مطالعه و طراحی بانک ایده معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی، ملیحه تابعی، 1396 (مطالعه خلاصه طرح)

10-تعریف چارچوب و انجام مطالعه برون‌سپاری در بخش‌هایی از حوزه معاونت (تهدیدها و فرصت‌ها، چارچوب و فرآیندها/ مرکز بهداشت، مرکز مشاوره، خوابگاه ها، تربیت بدنی و اداره تغذیه)، دکتر کوشا، 1396 (مطالعه خلاصه طرح)

11-تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1396 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1396

12-تدوین جامع ابعاد، مصاديق و شاخص هاي فرهنگي-اجتماعي استادان دانشگاه فردوسی مشهد، احمد موسمی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

13-تدوین شیوه نامه استفاده از اماکن فیزیکی دانشگاه، زهرا جلیلی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

14-بررسی موانع اجرایی شدن بسته های چهارگانه (سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) دانشگاه سالم و با نشاط و سازوكارهاي اجرايي راهبرد بسترسازي و بهينه سازي فرآيندهاي ارتقاء سطح آن، احمد موسمی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

15-میزان آگاهی دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیئت علمی از بنیاد دانشگاهی، ملیحه تابعی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

16-ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و نظافتی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی- احمد موسمی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

17-ارزیابی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، ملیحه تابعی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

18-تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1396 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

19-تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1397 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1397 (مطالعه خلاصه طرح)

20-طرح برندسازی و معرفی استادان فعال فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی، زهرا جلیلی، 1398

21-بررسی ساختارها و فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه‌های بزرگ جهان، مسعود فتاح زاده، 1398

22-فرهنگ و اجتماع کارآمد دانشگاهی- مفاهیم، فرآیندها، شاخص‌ها، ارزیابی، دکتر اصغرپور، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

23-پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (موج دوم)، دکتر اکبری، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

24-تجربه‌نگاری فرهنگی-اجتماعی با محور مشارکت، مسعود فتاح زاده- ملیحه تابعی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

25-تبیین و ارائه راهکارهای ارتقاء تاثیرات اجتماعی شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر میرزایی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

26-گزارش راهبردی-مقایسه ای مدیریت های معاونت فاد با دیگر دانشگاه های کشور، ملیحه تابعی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

27-مطالعات پشتیبان سند راهبردی: 1. فلسفه دانشگاه، دکتر اسلامی و تیم همراه، 1398

28-مطالعات پشتیبان سند راهبردی:  2. بررسی محیط داخلی معاونت فاد با مدل SWOT، دکتر اسلامی و تیم همراه، 1398

29-تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1398 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

30-وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، احمد موسمی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

31-آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، رحمان سلیمان پور 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

32-ارزیابی کیفیت برگزاری همایش نوورودهای دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

33-سنجش آگاهی دانشجویان از شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1398 

34-بررسی میزان استفاده و رضایت از خدمات مدیریت رفاه و سلامت، ملیحه تابعی، 1398 

35-ارزیابی کیفیت برگزاری دومین جشنواره سراسری کرسی های آزاداندیشی، ملیحه تابعی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

36-راه اندازی سامانه جامعه نظرسنجی معاونت فرهنگی–اجتماعی و دانشجویی، ملیحه تابعی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

37-تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1397 دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مهرام- ملیحه تابعی- احمد موسمی، 1398 (مطالعه خلاصه طرح)

38-ارزیابی و کیفیت سنجی فضای مجازی معاونت فاد و راهکارهای راهبردی بهبود آن، ملیحه تابعی- رحمان سلیمان پور، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

39-بررسی علل آموزشی-فرهنگی و فردی افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ملیحه تابعی، فریبا فیروزی 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

40-بررسی وضعیت فضای عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی،گلبرگ قائم مقام فراهانی 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

41-ارزیابی و آسیب شناسی ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی، ملیحه تابعی-رحمان سلیمان پور-احمد موسمی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

42-سناریوهای بازگشایی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1399-1400، احمد موسمی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

43-فعالیت های پیشنهادی برای معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در شرایط کرونا و پساکرونا، احمد موسمی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

44-ارزیابی های سه ماهه اقدامات واحدهای معاونت فاد در سال 1399، احمد موسمی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

45-سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه ها در عصر کرونا و پساکرونا، احمد موسمی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

46-واکاوی تجربیات دانشگاه های جهان پیرامون فعالیت های فرهنگی-اجتماعی در دوران کرونا، ملیحه تابعی و تیم ترجمه، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

47-تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

48-بررسی نهادگرایانه امکان اجرای پارلمان دانشجویی، رضا سرحدی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

49-بررسی دستاوردها، قابلیت ها، تنگناها و راهکارهای حل مشکلات موجود در واحدهای معاونت فاد، احمد موسمی، 1399

50-اصلاح آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان، احمد موسمی، 1399 (مطالعه خلاصه طرح)

51-واکاوی تجربیات دانشگاه های جهان پیرامون فعالیت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در پساکرونا، ملیحه تابعی، 1400 (مطالعه خلاصه طرح)

52-تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1400 (مطالعه خلاصه طرح)

53-بررسی علل کاهش تقاضای وام دانشجویی، رحمان سلیمان پور، 1400 (مطالعه خلاصه طرح)

54-امکان سنجی ارتقای کیفیت زیست دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی- گلبرگ قائم مقام فراهانی، 1400 

55-بررسی دستاوردها، قابلیت ها، تنگناها و راهکارهای حل مشکلات موجود در واحدهای معاونت فاد، احمد موسمی، 1400 

56-بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه با تاكيد بر سنجش فعالان فرهنگي، اجتماعي و سياسي، رحمان سلیمان پور-احمد موسمی-زهرا جلیلی، 1401(مطالعه خلاصه طرح)

57-تحلیل محتوای نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده در سال 1400، ملیحه تابعی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

58-بررسي راهبردي سياست گذاري ادغام دانشجويان بين الملل در بسترهاي فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد با محوريت آسيب شناسي سياست تفكيك، ندا عیدگاهیان، 1401

59-تحليل راهبردي تشكل هاي اسلامي دانشجويان و سازمان هاي دانشجويي براساس مدل SOWT، وحید بهرامی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

60-بررسی عملکرد و ارتقای اثربخشی شورای فرهنگی دانشگاه، ملیحه تابعی- گلبرگ قائم مقام فراهانی، 1401(مطالعه خلاصه طرح)

61-ارزیابی کیفی وضعیت ارائه خدمات دانشجویی در معاونت فاد (خوابگاه)، احمد موسمی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

62-کارکردها و کژکارکردهای جهان زیست دانشگاهی کانون های فرهنگی، ملیحه تابعی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

63-بررسی کنش جمعی دانشجویان معترض و چرایی بروز این اعتراضات در حوادث مربوط به مرگ مهسا امینی، ملیحه تابعی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

64-بررسی تنگناها، مشکلات، راهکارهای حل مشکلات موجود و اصلاح ساختار سازمانی واحدهای معاونت فاد، احمد موسمی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

65-شناسایی ظرفیت های فرهنگی شهرستان مشهد، احمد موسمی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

66-تعریف عملیاتی 47 آیتم شاخص های ده گانه ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، احمد موسمی، 1401 (مطالعه خلاصه طرح)

67-شناسایی مشاغل خوابگاهی و ارائه راهکارهایی جهت ساماندهی آن، ملیحه تابعی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

68-نظرسنجی نشست کارشناسان کمیسیون موارد خاص و لغو تعهد و آزادسازی مدارک،ملیحه تابعی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

69-نظرسنجی نشست مدیران امور دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، ملیحه تابعی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

70-تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1401 دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

71-تدوین اهداف کیفی سال 1402 معاونت فاد، احمد موسمی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

72-نظرسنجی گردهمايي “آيين ورود” دانشجویان نوورود، ملیحه تابعی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

73-تعیین بودجه فرهنگی دانشکده­ ها و واحدهای دانشگاه در سال 1402، احمد موسمی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

74-تدوین شیوه نامه رصدخانه فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی و اجتماعی،1402 (مطالعه خلاصه طرح)

75-اصلاحات پيشنهادي با رويكرد فرهنگي در متن شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه علمي، آموزشي، فناوري، نوآوري، هنري، ورزشي و فرهنگي، گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی و اجتماعی،1402 (مطالعه خلاصه طرح)

76-تدوین شیوه نامه سرآمدان فرهنگی دانشگاه، گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی و اجتماعی،1402 (مطالعه خلاصه طرح)

77-آسیب­ شناسی انجمن­های علمی- دانشجویی (با تمرکز بر دانشگاه فردوسی مشهد)، زهرا باغبان،سمانه نقابی، 1402 (مطالعه خلاصه طرح)

78-بررسی شادی و نشاط دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، ملیحه تابعی- رحمان سلیمان­پور (درحال انجام)

 

 

 

فهرست گزارشات

ردیف

عنوان

تدوین کننده و همکاران

سال تدوین

1

تدوین گزارش فعالیت­های دوسالانه (95 تا 97) گروه مطالعات و برنامه­ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

ملیحه تابعی

1397

2

تدوین گزارش فعالیت­های دوسالانه (97 تا 99) گروه مطالعات و برنامه­ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

زهرا جلیلی

1399

3

تدوین گزارش فعالیت معاونت­های فرهنگی و اجتماعی منطقه 9 کشور در عصر کرونا

احمد موسمی

1399

4

تدوین گزارش فعالیت معاونت­های دانشجویی منطقه 9 کشور در عصر کرونا

احمد موسمی

1399

5

تدوین گزارش عملکرد معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی و مدیریت­های آن در سال 1399

احمد موسمی، ملیحه تابعی، زهرا جلیلی

1399

6

تدوین گزارش عملکرد 8 ساله دانشگاه 1399-1392

احمد موسمی، ملیحه تابعی، زهرا جلیلی

1400

7

تدوین گزارش عملکرد سه ساله معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی و مدیریت­های آن 1399-1397

احمد موسمی، ملیحه تابعی، زهرا جلیلی

1400

8

تدوین گزارش فعالیت­های معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1401

احمد موسمی

1402

9

تدوین گزارش اقدامات معاونت فاد در خصوص مصوبات وزارتی

احمد موسمی

1402

10

تدوین گزارش وضعیت کانال­های اطلاع­رسانی در دانشگاه

ملیحه تابعی

1402

11

تدوین فعالیت­های پیشنهادی معاونت فاد دانشگاه فردوسی در حوزه خانواده

احمد موسمی

1402

12

تدوین گزارش عملکرد دانشگاه در قانون حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت

ملیحه تابعی

1402

13

تدوین و انتشار 5 شماره از نشریه ایده دانشگاه

زهرا جلیلی ، ملیحه تابعی، احمد موسمی

1397-1400

 

 

فهرست جلسات برگزار شده 

ردیف

تعداد و عنوان جلسه

تعداد جلسه

سال برگزاری

1

کارگروه مشورتی برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

7

تا 1397

2

کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی فرهنگی و اجتماعی

8

تا 1397

3

کارگروه مشورتی پایش و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

7

تا 1397

4

کارگروه مشورتی معاونان و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی

10

تا 1397

5

کارگروه مشورتی دبیران ادواری شورای انضباطی

1

تا 1397

6

کارگروه مشورتی مدیران ادواری دانشجویی

1

تا 1397

7

کارگروه مشورتی روسای ادواری مرکز مشاوره دانشجویان

1

تا 1397

8

جلسه با مرکز رشد

3

تا 1397

9

جلسه با گروه‌های آموزشی

9

تا 1397

10

جلسات مربوط به سند راهبردی، فرآیندهای سازمانی و نیروی انسانی معاونت فاد

55

تا 1399

11

جلسه با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع

15

تا 1399

12

جلسه با مجموعه‌های دانشگاه (معاونت پژوهشی، پژوهشکده مطالعات اسلامی، دفتر دانشگاه و جامعه، کتابخانه مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، نهاد رهبری، مرکز کامپیوتر)

18

تا 1399

13

جلسه با رییس دانشگاه

9

تا 1399

14

جلسات مربوط به بودجه‌ریزی برنامه­ای معاونت فاد

22

تا 1399

15

جلسات طراحی مدل برون­سپاری

29

تا 1400

16

جلسه با تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی

25

تا 1401

17

جلسه طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی

37

تا 1402

18

جلسه هفتگی داخلی گروه با کارشناسان

103

تا 1402

19

جلسه با مدیران شهری

38

تا 1402

20

جلسات منطقه‌ای و وزارت‌خانه‌ای

58

تا 1402

21

سلسله نشست­های ایده دانشگاه

32

1397-1400

22

کارگروه مشورتی جهاد تبیین در دانشگاه

5

1401-2

23

کارگروه مشورتی اعضای هیات علمی دانشگاه

39

1401-2

24

کارگروه مشورتی رصد فرهنگی دانشگاه

13

1401-2

25

جلسه با مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف

6

تا 1402