پس از ادغام دو معاونت «فرهنگی و اجتماعی» با «دانشجویی»، و تشکیل معاونت جدید فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در پاییز سال 1395، تغییراتی بنیادین در ساختار این معاونت تازه تاسیس ایجاد شد. از مهم‌ترین این تغییرات، اضافه شدن «گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی» است که هدف از تشکیل آن ایجاد پشتوانه فکری و مطالعاتی در افزایش اثربخشی فعالیت ­های فرهنگی و اجتماعی، تسری دادن رویکرد فرهنگی و اجتماعی در بدنه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، یکپارچه­ سازی بودجه­ ریزی، مطالعه، برنامه­ ریزی و ارزیابی فعالیت­ های معاونت جدید فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی می­‌باشد. استفاده از واژه «گروه»، به معنای برخورداری این بخش معاونت از ماهیت نرم‌افزاری و مطالعاتی است. گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در مسیر وظایف خود به عنوان نهاد فکری معاونت، انجام امور طرحی و برنامه‌ای معاونت را نیز بر عهده دارد.

لازم به ذکر است که آدرس پست الکترونیک گروه بوده و ساختار سازمانی و کارشناسان گروه به شرح ذیل می‌باشد:

  چارت سازمانی عکس

                    

اصلاحی نام مدیران