مقدمه و اهداف:

به منظور بهره‌گیری از تجارب و دیدگاه های اعضای هیات علمی در موضوعات اجتماعی و فرهنگی در هر یک از جلسات این شورا دستور کار ویژه ای ارائه و گزارش و طرح ها بررسی شده و پیشنهادات و نکاتی پیرامون موضوع جلسه بیان می شود.

این شورا غیر انتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد که به عنوان مشاور رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی افکار، ایده ها، نظرات و راهکارهای خود را در اختیار رئیس گروه قرار می‌دهد.

شرح وظایف:

1- جمع اندیشی و تضارب آراء در خصوص موضوعات مرتبط با دستور هر جلسه

2- ارائه دیدگاه صاحب نظرانه با هدف بهره مندی از آن‌ها در موضوعات مطرح شده

3-تدوین بسته سیاستی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل چالش ها و مسائل فرهنگی

4-بررسي تهديدها، فرصت ها و راهكارهاي عملياتي در حل چالش ها و معضلات فرهنگي دانشگاه

5-بررسی محورهای موضوعی «نشاط و اميد دانشجويان» و «آسيب هاي اجتماعي دانشجويان»

6-شناخت چالشها و مسائل فرهنگي پيش روي مديريت فرهنگي دانشگاه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي حل آن

7-هم انديشي درباره نحوه اجرا و عملياتي نمودن راهبردهاي فرهنگي ذيل فصل پنجم سند تحقق دانشگاه اسلامي

ارکان

الف- اعضای حقوقی

1- رئیس شورا: معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

2-دبیر شورا: رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

ب- اعضای حقیقی

دکتر ابوالفضل غفاری: معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی داتشگاه

دکتر محمد علی وطن دوست: رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ایمانی مقدم، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه

دکتر سهیلا پیروزفر، عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

دکتر علیرضا عابدی سرآسیا، عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر عباس قائمی بافقی؛ عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر احمد آفتابی ثانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتر بهروز مهرام، عضو هیات علمی گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزش

دکتر وحید ارشدی, عضو گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی

دکتر مهدی کرمانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی

دکتر علی غنائی چمن آباد، رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه

دکتر سید محسن اصغری نکاح، مدیرفرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

دکتر سید محمد جود ساداتی، مدیر رفاه و سلامت دانشجویان

جناب آقای حسین باقری: رئیس دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

جناب آقای طلابکی، معاون طرح و برنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نحوه تشکیل جلسات: 

1- جلسات شورا بنا به ضرورت و تشخیص رئیس شورا تشکیل می‌شود.

2-حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه و فهرست مصوبات جلسه گذشته برای مدعوین ارسال خواهد شد.