1. اخبار

انتصاب رئیس جدید گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه

299930278 776819746965537 1125491099884589246 nبا حکم سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدعلی وطن دوست ...

سی و ششمین نشست ایده دانشگاه: نسبت دانشگاه و جامعه؛ واکاوی سکوت دانشگاه در موضوعات عمومی

index

 

سی و ششمین نشست ایده‌ی دانشگاه:
نسبت دانشگاه و جامعه
واکاوی سکوت دانشگاه در موضوعات عمومی

◽️با حضور: ...

سر مقاله دنیای اقتصاد: مزیت چهارراه بودن ایران

دنیای اقتصاد

سی و چهارمین نشست ایده دانشگاه:معرفی و نقد و بررسی کتاب "استادان استادان چه کردند؟"

photo 2022-04-25 13-54-25

سی و چهارمین نشست ایده دانشگاه با عنوان معرفی و نقد و بررسی کتاب "استادان استاد...

چاپ مقاله "آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)"

anjoman elmi.Maghale

مقاله علمی پژوهشی "آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)" استخراج شده از طرح "ارزیابی و آسیب شناسی ا...