احمد موسمی

کارشناس مسئول گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي

شماره تماس: 38806468

آدرس الکترونیکی:

mous

الف- سوابق تحصیلاتی

کارشناسی پژوهش­گری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1373 تا 1377
کارشناسی ارشد پژوهش­ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1388 تا 1391

 

ب- سوابق تحقیقاتی

بررسي تأثير كانون­ هاي فرهنگي-تربيتي بر رشد اخلاقي دانش­ آموزان شهر مشهد. كارفرما: آداره كل آموزش و پرورش استان (مجري طرح).
بررسي انتظارات معلمان در شرف بازنشستگي شهر مشهد. كارفرما: آداره كل آموزش و پرورش استان (مجري طرح).
تحليل محتواي سخنراني­ هاي نقد عملكرد شهرداري مشهد. كارفرما: شهرداري مشهد (مجري طرح).
ميزان شيوع سوء مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان تربيت معلم سبزوار (حكيم سبزواري) و عوامل مؤثر بر آن. كارفرما: ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مجري طرح).
بررسي روند موفقيت دانش ­آموزان خراساني در المپيادهاي علمي و كنكور سراسري از سال 75 تا 85. كارفرما: آداره كل آموزش و پرورش استان (مجري طرح).
بررسي رابطه ميزان دانش ديني اصناف مشهدي در حوزه اقتصاد با ميزان جرايم اقتصادي آنان. كارفرما: استانداري خراسان رضوي (مجري طرح).
سنجش گرایش دانشجویان پسر خوابگاهی نسبت به تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد. کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه مقطع کارشناسی.
رابطه سیک زندگی مردان با رضایت همسران آنها در شهر مشهد در سال 1391. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.
تدوین و ارزیابی راهبردی برنامه و بودجه سال 1396، 1397 و 1398 معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در سال های 1396، 1397 و 1398
تدوین جامع ابعاد، مصاديق و شاخص¬هاي فرهنگي-اجتماعي استادان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397
بررسی موانع اجرایی شدن بسته¬های چهارگانه (سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) دانشگاه سالم و با نشاط و سازوكارهاي اجرايي راهبرد بسترسازي و بهينه¬سازي فرآيندهاي ارتقاء سطح آن در سال 1397
ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و نظافتی در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سرکار خانم تابعی در سال 1397
وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در سال 1398
تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1397 دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دکتر مهرام و سرکار خانم ملیحه تابعی در سال 1398
ارزیابی و آسیب شناسی ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی با همکاری سرکار خانم ملیحه تابعی و جناب آقای رحمان سلیمان‌پور در سال 1399
سناریوهای بازگشایی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1399-1400
فعالیت‌های پیشنهادی برای معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در شرایط کرونا و پساکرونا در سال 1399
ارزیابی‌های سه ماهه اقدامات واحدهای معاونت فاد در سال 1399
سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه‌ها در عصر کرونا و پساکرونا در سال 1399
بررسی دستاوردها، قابلیت ها، تنگناها و راهکارهای حل مشکلات موجود در واحدهای معاونت فاد در سال 1399
اصلاح آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان در سال 1399
بررسی دستاوردها، قابلیت ها، تنگناها و راهکارهای حل مشکلات موجود در واحدهای معاونت فاد احمددر سال 1400
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه با تاكيد بر سنجش فعالان فرهنگي، اجتماعي و سياسي با همکاری جناب آقای رحمان سلیمان پور و سرکار خانم زهرا جلیلی در سال 1401
ارزیابی کیفی وضعیت ارائه خدمات دانشجویی در معاونت فاد (خوابگاه) در سال 1401
بررسی تنگناها، مشکلات، راهکارهای حل مشکلات موجود و اصلاح ساختار سازمانی واحدهای معاونت فاد در سال 1401
شناسایی ظرفیت های فرهنگی شهرستان مشهد در سال 1401
تعریف عملیاتی 47 آیتم شاخص های ده گانه ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی در سال 1401


ج- سوابق اجرایی

 کارشناس تشکل­ های اسلامی دانشگاهیان، هیات نظارت بر تشکل­ های اسلامی دانشگاهیان و اردوهای دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری از سال 1382 تا 1388
کارشناس واحد تبلیغات دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1388 تا 1393
کارشناس تشکل­ های اسلامی دانشگاهیان، هیات نظارت بر تشکل­های اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1388 تا 1395
کارشناس گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1395 تا 1400
کارشناس مسئول گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1400 تاکنون

 

 

ملیحه تابعی

كارشناس مطالعات راهبردي گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه

کارشناس ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی

شماره تماس: 38806471

آدرس الکترونیکی:

tab

الف-سوابق‌ تحصيلاتی

كارشناسي علوم اجتماعي پژوهش‌گری دانشگاه فردوسي مشهد، 1386
كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد، 1389


ب-سوابق تحقیقاتی

تدوین جلد سوم مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پردازش، سمت: گردآورنده، کارفرما: موسسه پردازش، سال 1385
کتاب ابزارسازی پایگاه اجتماعی، سمت: همکار، سال 1386
سامانه اجتماعی فرهنگی شهر مشهد، سمت: همکار، کارفرما: شهرداری مشهذ، سال 1387
جامعه­ پذیری حجاب، سمت، همکار اصلی، کارفرما: دفتر تبلیغات، سال 1387
بررسی نگرش دانشجویان کشور نسبت به موضوع تقلید دینی، سمت همکار، کارفرما: نهاد رهبری، سال 1388
جامعه ­شناسی پدیداری مرگ، سمت: مسئول طرح، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1389
بررسی میزان استقبال دانش­ آموزان دوره متوسطه از فعالیتهای قرآنی در استان خراسان رضوی، سمت: همکار اصلی، کارفرما: آموزش و پرورش استان خراسان، سال 1389
بررسی نقاط قوت و ضعف محرم‌سازی فضاهای مدارس دخترانه استان و ارائه الگوی مناسب، سمت: همکار، کارفرما: آموزش و پرورش استان خراسان، سال 1393
هنجار سازی اجتماعی، چالش فرهنگی در ایران، سمت: همکار اصلی، کارفرما: سازمان تبلیغات مشهد، سال 1393
آسیب شناسی شورای اجتماعی محلات شهر مشهد و ارائه شکل و ساختار مطلوب، سمت: مجری، کارفرما: شهرداری مشهد، سال 1393
شناسایی و تعیین ملاکها و شاخص های ارزیابی فعالیت های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سمت: مجری، کارفرما: معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی، سال 1394
توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی شهر چابهار، سمت: همکار اصلی، کارفرما: سازمان برنامه و بودجه، سال 1395
اطلاعات تجمیعی شوراها و کمیته های مرتبط با گروه مطالعات و برنامه ریزی در سال 1395
تعیین راهبرد و شناسایی ملاک‌ها و شاخص‌ها برای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه در سال 1395
بررسی ماهیت و محتوای طرح اساتید مشاور فرهنگی دانشکده‌ها در سال 1396
تدوین بسته مطالعاتی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه در راستای شرح وظایف و اختیارات در سال 1396
مطالعه تطبیقی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی در میان پنج دانشگاه برتر با همکاری جناب آقای مسعود فتاح زاده در سال 1396
تدوین بسته مطالعاتی رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی در راستای شرح وظایف و اختیارات در سال 1396
مطالعه و طراحی بانک ایده معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در سال 1396
میزان آگاهی دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیئت علمی از بنیاد دانشگاهی در سال 1397
ارزیابی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و نظافتی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری جناب اقای احمد موسمی در سال 1397
ارزیابی سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور در سال 1397
تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1396 دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397
تجربه‌نگاری فرهنگی-اجتماعی با محور مشارکت با همکاری جناب آقای مسعود فتاح زاده در سال 1398
گزارش راهبردی-مقایسه‌ای مدیریت های معاونت فاد با دیگر دانشگاه‌های کشور در سال 1398
آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398
ارزیابی کیفیت برگزاری همایش نوورودهای دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398
سنجش آگاهی دانشجویان از شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398
بررسی میزان استفاده و رضایت از خدمات مدیریت رفاه و سلامت در سال 1398
ارزیابی کیفیت برگزاری دومین جشنواره سراسری کرسی‌های آزاداندیشی در سال 1398
راه‌اندازی سامانه جامعه نظرسنجی معاونت فرهنگی–اجتماعی و دانشجویی در سال 1398
تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1397 دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دکتر مهرام و جناب آقای احمد موسمی در سال 1398
ارزیابی و کیفیت سنجی فضای مجازی معاونت فاد و راهکارهای راهبردی بهبود آن با همکاری جناب آقای رحمان سلیمان پور در سال 1399
بررسی علل آموزشی-فرهنگی و فردی افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1399
بررسی وضعیت فضای عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1399
ارزیابی و آسیب‌شناسی ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی با همکاری جناب آقای رحمان سلیمان‌پور و جناب آقای احمد موسمی در سال 1399
واکاوی تجربیات دانشگاه‌های جهان پیرامون فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی در دوران کرونا در سال 1399
تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
واکاوی تجربیات دانشگاه های جهان پیرامون فعالیت های فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در پساکرونا با همکاری تیم ترجمه در سال 1400
تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400
امکان سنجی ارتقای کیفیت زیست دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سرکار خانم گلبرگ قائم مقام فراهانی در سال 1400
تحلیل محتوای نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده در سال 1400
بررسی عملکرد و ارتقای اثربخشی شورای فرهنگی دانشگاه با همکاری سرکار خانم گلبرگ قائم مقام فراهانی در سال 1401

کارکردها و کژکارکردهای جهان زیست دانشگاهی کانون‌های فرهنگی در سال 1401
بررسی کنش جمعی دانشجویان معترض و چرایی بروز این اعتراضات در حوادث مربوط به مرگ مهسا امینی در سال 1401
شناسایی مشاغل خوابگاهی و ارائه راهکارهایی جهت ساماندهی آن در سال 1402
نظرسنجی نشست کارشناسان کمیسیون موارد خاص و لغو تعهد و آزادسازی در سال 1402
نظرسنجی نشست مدیران امور دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در سال 1402

تحلیل محتوای نشریات دانشجویی سال 1401 دانشگاه فردوسی مشهد


ج-سوابق علمی، کتب و مقالات تألیف شده:

تدریس خصوصی روش تحقیق و آمار.
­­­­تدریس در دانشگاه پیام نور مشهد از سال 1388 به مدت 9 ترم متوالی در دروس آمار، کاربرد جمعیت­ شناسی، روش­های مقدماتی تحلیل جمعیت، جمعیت شناسی ایران، تکنیک­های خاص تحقیق
­­­­­تدریس در دانشگاه پیام نور تربت جام از سال 1390 به مدت 5 ترم در دروس نظریه­ های جامعه­ شناسی 1 و 2، جامعه­ شناسی خانواده، جامعه­ شناسی روستایی، جامعه شناسی ارتباط جمعی، کاربرد جمعیت شناسی، روش­های مقدماتی تحلیل جمعیت، جمعیت­ شناسی ایران.
تدریس در دانشگاه پیام نور چناران از سال 1393 به مدت 2 ترم در دروس زبان تخصصی، مبانی جامعه­ شناسی، جامعه­ شناسی شهری، آمار در علوم اجتماعی، روش­های مقدماتی تحلیل جمعیت.
پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجربه­ های دینی، جامعه­ شناسی تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحات:71-93.
پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ: بررسی موردی زنان شهر مشهد، فصلنامه راهبرد فرهنگ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال چهارم، شماره 14 و 15، تابستان و پاییز 1390، صفحات: 39-52.
پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ، فصلنامه راهبرد فرهنگ،
جامعه ­شناسی مناسک ایران، رویکردها و رویه­ ها، به مسئولیت آقای دکتر علی یوسفی، در دست تألیف.
ارائه مقاله با عنوان «بازبینی و بازنگریِ نقش و مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی» در پنجمین همایش منطقه ای زن و پژوهش، دانشگاه آزاد واحد سبزوار، 4 اسفندماه 1390

 


زهرا جلیلی

کارشناس ارتباطات و همکاریهای فرهنگی اجتماعی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه

كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

شماره تماس: 38806477

آدرس الکترونیکی:

IMG 20161228 233910الف-سوابق‌ تحصيلاتی

كارشناسي كتابداري و علوم اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد. سال 1386 تا 1390
كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه فردوسي مشهد. سال 1391 تا 1395


ب-سوابق تحقیقاتی

گردآوری و مستندسازی اسناد و منابع علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی در حوزه مباحث نظری-محتوایی زائر و زیارت (با تأکید بر زیارت امام رضا (ع)). بخشی از طرح ملی زیارت 1389 (همکار طرح).
فرهنگ و اجتماع كارآمد دانشگاهي (همكار طرح)
ارزيابي وبي سامانه مديريت مجلات دانشگاه فردوسي مشهد در ابعاد مديريتي و فني از ديدگاه مديران اجرايي مجلات، پايان نامه كارشناسي ارشد.
تدوین شیوه نامه استفاده از اماکن فیزیکی دانشگاه در سال 1397
طرح برندسازی و معرفی استادان فعال فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی در سال 1398


ج- سوابق اجرايي

دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه کتابداری سال تحصیلی 87-1386
دبير انجمن علمي دانشجويي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي در سال تحصيلي88-1387،
مسئول دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی حرکت (مربوط به انجمن های علمی دانشجویی کشور) سال 1394،
كمك كارشناس انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1394 تا 1396،
مسئول دفتر مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه فردوسي مشهد 1395،
مسئول واحد استارت آپ جشنواره کارآفرین شو شتابدهنده ساینس تک پلاس آذرماه 1395،
عضو هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان،
كارشناس گروه مطالعات و برنامه­ ريزي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1396 تاكنون.

 

زهرا باغبان گلخطمی

کارشناس ارتباطات و همکاریهای فرهنگی اجتماعی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه

كارشناس ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی

شماره تماس: 38806477

آدرس الکترونیکی: 

IMG 20230912 075638 921

الف-سوابق‌ تحصيلاتی

 كارشناسي جامعه شناسی دانشگاه فردوسي مشهد، 1397
كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد، 1401، ادامه دارد

ب-سوابق تحقیقاتی

اقدام پژوهی مدرسه آرمینه مصلی نژاد، سال 1398
اقدام پژوهی مدرسه خاندان قفلی، سال 1398

 

ج-سوابق علمی، کتب و مقالات تألیف شده: 

درک کودکان افغاستانی از حمله طالبان، پایان نامه کارشناسی

مقاله «تحلیل کیفی تاثیر شیوع بیماری ویروس کرونا بر مناسک زیارت در حرم امام رضا (ع)» 

 

د)سوابق اجرایی:

دبیر باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1398 تا 1402

دبیر معاونت نظارت و ارزیابی انجمن های علمی- دانشجویی، سال 1399 تا 1402

عضو كارگروه پشتيباني و نظارت انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه، سال 1402

عضو شورای مرکزی انجمن علمی علوم اجتماعی (کمیته روابط عمومی و ارتباط با جامعه)، سال 1397 تا 1401

دبیراجرایی اولین دوره مسابقات استانی مناظرات دانشجویی علوم اجتماعی

دبیر کمیته رسانه یازدهمین جشنوازه دانشگاهی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر کمیته رسانه سیزدهمین جشنواره رویش دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر کمیته رسانه دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه فردوسی مشهد

عضو کارگروه مستندسازی «آِین نکوداشت دانش آموختگان بین المللی دانشگاه های ایران»

عضو کارگروه مستندسازی «شصت و نهمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور»

مشاور کانون های فرهنگی در سیزدهمین جشنواره رویش دانشگاهی، سال 1401

دبیر هیات تحریریه نشریه فراهنگ به صاحب امتیازی مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

سردبیر نشریه سکوت به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم اجتماعی

سردبیر نشریه پانوراما (نشریه صوتی و تصویری در حوزه علوم اجتماعی)

همکار واحد ارزیابی مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه، سال 1398

کارشناس آموزش واحد اندیشه جهاددانشگاهی مشهد، سال 1401