1703924211453

گردهمایی ویژه دانشجویان نوورود مهرماه 1402 در اردوگاه ثامن­الحجج طی 3 روز به تفکیک رشته های تحصیلی و جنسیت برگزار شد. در این برنامه بعد از سخنرانی رئیس و معاونان دانشگاه، مدیران بخش های مختلف معاونت فرهنگی-ا جتماعی و دانشجویی به بیان موضوعات و قوانین دانشجویی پرداختند. بعد از آن دیدار از غرفه­های فرهنگی دانشجویان صورت گرفت. در ارزیابی این گردهمایی، همه­ی آیتم­ها مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفت که از جمله آن می­توان به تاثیر گردهمایی بر افزایش آگاهی و آشنایی با دانشگاه، تأثیر گردهمایی در آشنایی دانشجویان با ساختار و ضوابط دانشگاه، تاثیر گردهمایی بر افزایش ارتباطات و دوستی ها جدید، تاثیر غرفه ها بر آگاهی بخشی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و تشویق به فعالیت های داوطلبانه، میران مفرح بودن و نشاط انگیز بودن گردهمایی، كيفيت اطلاع رساني براي شركت در گردهمایی، دکور و چیدمان سالن برگزاری و .... نام برد. که گزارش آن در ابتدای آبان ماه 1402 تکمیل و ارائه شد.