4

 دکتر وطن دوست، رئیس گروه مطالعات و مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه به مناسبت روز پژوهش؛ ضمن تشکر از زحمات همکاران حوزه گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی_ اجتماعی از سرکار خانم ملیحه تابعی و جناب آقای موسمی تقدیر کرد. 

1

2

3