سي‌ و هفتمین جلسه كارگروه مشورتي اعضاي هيئت علمي گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه، در روز دوشنبه 8 آبان ماه در محل تالار گفتگوي ساختمان مديريت فرهنگي و فعاليتهاي داوطلبانه با حضور دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی و جمعی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد جهت هم اندیشی پیرامون موضوعات فرهنگی دانشگاه تشکیل شد. 

111137