یازدهمین جلسه «كارگروه رصد فرهنگي و الزامات اجرايي آن» با هدف بررسی شیوه نامه فرهنگی با حضور دکتر وطن دوست، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی و جمعی از اعضای هیات علمی در تاریخ 9 آبان ماه در محل تالار گفت و گو ساختمان مدیریت فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. 

vwn 11