نهمین جلسه کارگروه رصد فرهنگی و الزامات اجرایی آن با حضور دکتر محمد علی وطن دوست، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی و جمعی از اعضای هیات علمی عضو این کارگروه در تاریخ 18 مهرماه 1402 با دستور جلسه «تكميل شيوه نامه كارگروه رصد فرهنگي» و «تعيين شاخص هاي اولويت دار فرهنگي»  در محل تالار گفت و گوی ساختمان مدیریت فرهنگی برگزار شد.

photo 2023 07 19 11 20 51