دهمین جلسه کارگروه «رصد فرهنگی و الزامات اجرایی آن» با موضوع «بررسی شیوه نامه رصد فرهنگی» با حضور دکتر محمد علی وطن دوست، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی و جمعی از اعضای هیات علمی عضو این کارگروه در تاریخ 2 آبان ماه 1402 در محل تالار گفت و گوی ساختمان مدیریت فرهنگی برگزار شد.

 photo 2023 07 26 07 28 09