1. اخبار
IMAGE

جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه در روز دوشنبه 96/5/23 در دفتر معاونت معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه كه...
IMAGE جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامه فرایندی مدیریت ...

جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در روز دوشنبه 96/5/23 در دفتر معاونت معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه كه آقايان دكتر داوری...
IMAGE جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی مدیریت ...

جلسه بررسي ساختار، چارت سازمان، بازنگري در سند راهبري و نقشه جامع فرايندي مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه از ساعت 13 روز شنيه 21 مرداد ماه در دفتر معاونت فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. در اين...
IMAGE جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی گروه مط...

جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 12 روز شنبه 21 مرداد ماه در دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار...
IMAGE جلسه گفتگوی رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی با معاون برنامه ریزی و ...

جلسه گفتگویی بین جناب دکتر آزاد ( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه) و جناب دکتر پویا (معاون برنامه ریزی و توسعه منابع) در روز دوشنبه 16 مرداد 1396 برگزار گردید. مباحث این جلسه در ادامه جلسه روز شنبه ( طرح...
IMAGE جلسه بررسی طرح مسؤولان فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشکده ها برگزار شد.

 جلسه بررسی طرح مسؤولان فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در دانشکده‌ها روز شنبه 14 مرداد 1396 با حضور جناب دکتر داوری (معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی)، حجت الاسلام صالحی (رییس دفتر نهاد رهبری دانشگاه)، دکتر لگزیان (معاون...