1. اخبار
IMAGE

جلسه مشترک گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه با مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در تاریخ 97/4/25 برگزار گردید. در این جلسه پس از بازدید رئیس گروه و کارشناسان از موزه دانشگاه، در جلسه ای به بررسی زمینه های...
IMAGE جلسه بررسی طرح برون سپاری مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه بررسی طرح برون سپاری خدمات مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان با حضور دکتر زهرا طبیبی (رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان)، دکتر مهدی کرمانی (معاون مرکز)، دکتر حمیدرضا کوشا (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و...
IMAGE رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به مناسب سالروز شهادت دکتر ...

دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران با روزنامه شهرآرا مصاحبه ای انجام داده است.وی در این مصاحبه به ذکر عللی پرداخت که نتوانسته ایم افرادی مثل شهید چمران را...
IMAGE

سومین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی با حضور معاون پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی در ساعت ۱۷:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ در محل دفتر پارک علم و فناوری استان در بلوار سجاد برگزار گردید. در این جلسه دکتر آزاد (رئیس...
IMAGE نخستین جلسه طراحی نقشه فرایندی معاونت فاد برگزار شد.

نخستین جلسه طراحی نقشه فرایندی معاونت فاد با حضور دکتر آزاد (رئیس گروه مطالعات) و دکتر خادمی (معاون اسبق طرح و برنامه دانشگاه) در ساعت ۱۱ روز پنج شنبه ۹۷/۳/۲۴ در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه...
IMAGE هشتمین جلسه کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی برگزار شد...

هشتمین جلسه کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی با حضور اکثریت اعضا سه شنبه 29 خرداد ماه در اتاق رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی برگزار شد. این جلسه با دستور کار بررسي علل فاصله...