1. اخبار
IMAGE در لزوم ادغام وزارت علوم و بهداشت

  فرهنگ امروز/ روح اله اسلامی (رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانگاه فردوسی مشهد) گاهی ممکن است همه اجزا یک سیستم وظایف خود را به خوبی انجام دهند اما آنجا که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هدف مشخصی را...
IMAGE بررسی تجارب فرهنگی، رفاهی و دانشجویی دانشگاه‌های جهان در بحران کرونا (۱۳۹۹)

  بررسی تجارب فرهنگی، رفاهی و دانشجویی دانشگاه‌های جهان در بحران کرونا (۱۳۹۹) ويروس كرونا در همه­ كشورها فراگير شده است و چگونگي گذار از اين دوره، چالش جدي به شمار مي‌رود كه براي عبور از آن نيازمند هم ­افزايي...
IMAGE مدیر گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه: بحران‌های امروزی بش...

مدیر گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه: بحران‌های امروزی بشر، نتیجه نظام سرمایه‌داری است مختار نوری اشاره کرد: جدال امروز بین مارکسیسم و لیبرالیسم نیست. تقابل بین فردگرایی لیبرال و سنت ارسطو است....
IMAGE ابقاء دکتر روح الله اسلامی در سمت رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی د...

ابقاء دکتر روح الله اسلامی در سمت رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر روح الله اسلامی، استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، در سمت...
IMAGE

بیست و چهارمین نشست ایده دانشگاه:دانشگاه در اندیشه جماعت گرایی:خدا، سنت، فلسفه و دانشگاه با حضور: دکتر مختار نوریمدیر گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه مجری و کارشناس: فاطمه مصیبی دانشجوی کارشناسی...
IMAGE چگونه می‌توان جایگاه هنر در دانشگاه را تثبیت کرد؟

رضا مهدوی در برنامه اینستاگرامی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص جایگاه هنر در دانشگاه اظهار کرد: زمانی که در جامعه نگاه می‌کنیم مردم دنبال خواندن کتاب هستند و نویسندگی یکی از شاخه‌های هنری به...