1. اخبار
IMAGE پنجمین جلسه اختصاصی کارگروه نظارت و ارزیابی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجت...

پنجمین جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی در روز سه شنبه 30 خرداد ماه ساعت 12 با حضور رییس و کارشناس گروه مطالعات و اعضای این کارگروه در محل تالار گفت و گوی معاونت فرهنگی- اجتماعی برگزار...
IMAGE پنجاه ودومین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماع...

پنجاه و دومبن جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه ازساعت 13 به مدت 80 دقیقه در روز یکشنبه 28 خرداد ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی (کارشناس مسؤول گروه) و فتاح زاده...
IMAGE جلسه بازخوانی نقشه جامع فرایندی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی برگزار ...

جلسه بازخوانی نقشه جامع فرایندی گروه مطالعات اجتماعی- فرهنگی با حضور دکتر یوسفی (معاون سابق فرهنگی- اجتماعی دانشگاه)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه) و آقای موسمی (کارشناس مسئول گروه...
IMAGE چهارمین جلسه كارگروه مشورتي مطالعات راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی برگزار ش...

چهارمین جلسه كارگروه مشورتي مطالعات راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی با حضور اکثریت اعضاي اين كارگروه، رئیس دفتر نهاد رهبری، رئیس و معاون دانشکده الهیات روز سه شنبه 23 خرداد ماه در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی برگزار...
IMAGE اولین جلسه طرح«بررسی تأثیرات شورای صنفی در دانشگاه فردوسی» برگزار گردید.

اولین جلسه طرح«بررسی تأثیرات شورای صنفی در دانشگاه فردوسی» روز دوشنبه 22 خردادماه ساعت 10 در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر میرزایی(هیأت علمی دانشکده...
IMAGE بیستمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی برگزار شد

بیستمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6:30 روز چهارشنبه 17 خرداد ماه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه که با موضوع بررسي وضعيت امور عمومي و كارپردازي و انبارداري...