انتصاب دکتر روح اله اسلامی به سمت رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

اسلامی

دکتر محمد کافی، رییس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر روح اله اسلامی استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه را به مدت دو سال به سمت رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رییس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

بنا به پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با توجه به تجارب و شایستگی‌های جنابعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه منصوب می‌شوید. امیدوارم با اتخاذ تدابیر مناسب در ارتقاء اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه به ویژه در جهت گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی موفق و مؤید باشید.

دکتر روح اله اسلامی استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید