جلسه بررسی طرح برون سپاری مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه برگزار گردید.

photo 2018-07-22 11-07-50

جلسه بررسی طرح برون سپاری خدمات مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان با حضور دکتر زهرا طبیبی (رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان)، دکتر مهدی کرمانی (معاون مرکز)، دکتر حمیدرضا کوشا (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و مسئول طرح برون سپاری) و دکتر علی رضا آزاد (رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی) در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 97/4/24 در دفتر گروه برگزار گردید. در این جلسه جنبه های مختلف برون سپاری خدمات مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید