رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران با روزنامه شهرآرا مصاحبه ای انجام داد.

1234

دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران با روزنامه شهرآرا مصاحبه ای انجام داده است.وی در این مصاحبه به ذکر عللی پرداخت که نتوانسته ایم افرادی مثل شهید چمران را پرورش دهیم. متن این مصاحبه در صفحه ۶ روزنامه شهرآرا روز پنج شنبه ۹۷/۳/۳۱ درج گردیده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید