سومین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی با معاون پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی برگزار گردید.

yuhjj

سومین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی با حضور معاون پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی در ساعت ۱۷:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ در محل دفتر پارک علم و فناوری استان در بلوار سجاد برگزار گردید. در این جلسه دکتر آزاد (رئیس گروه مطالعات) به معرفی ساختار کارگروه پرداخت و در ادامه دکتر قنبری (معاون پارک علم و فناوری) به معرفی ساختار پارک و نحوه حمایت از کارآفرینان پرداخت. وی ضمن اشاره به تفاوت های پارک با مراکز رشد دانشگاه در خصوص حمایت از طرح ها و ایده های دانشجویی اعلام آمادگی کرد. مهندس عربشاهی نیز به عنوان اولین مسئول مرکز رشد فرهنگی و زیارت کشور به ارائه ساختارهای حمایتی پارک از ایده های فرهنگی پرداخت. مقرر گردید به منظور تبادل نظرات دانشجویی این جلسات به صورت منظم ادامه یابد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید