نخستین جلسه طراحی نقشه فرایندی معاونت فاد برگزار شد.

photo 2018-06-19 10-08-39

نخستین جلسه طراحی نقشه فرایندی معاونت فاد با حضور دکتر آزاد (رئیس گروه مطالعات) و دکتر خادمی (معاون اسبق طرح و برنامه دانشگاه) در ساعت ۱۱ روز پنج شنبه ۹۷/۳/۲۴ در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در ادامه این جلسات ساختار مناسب طراحی گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید