عملکرد یکساله گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی

عملکرد یکساله گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی

گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی جوان­ ترین و جدیدترین گروه مطالعاتی است که سابقه تشکیل و حضور آن در ساختار کلی دانشگاه به شهریور 1395 می­رسد، لذا بخش اعظمی از پتانسیل و تلاش قبل از تأسیس گروه و ابلاغ حکم از سوی رئیس دانشگاه در جهت ارتقاء دانش مدیریتی و انتقال تجربیات، اقدامات و ... صورت گرفت.

1- مطالعه فشرده اصول سیاست گذاری و برنامه ­ریزی و تئوری­ های مدیریت فرهنگی و اجتماعی.

2- مطالعه و تحلیل ساختار سازمانی فعلی دانشگاه و معاونت و تبیین ساختار مطلوب گروه بر اساس فلسفه سازمانی.

3- تهیه نقشه راه گروه مطالعات و برنامه­ ریزی.

4- تهیه فهرست اولیه سیاست ها و برنامه­ ها و اقدامات فرهنگی اجتماعی قابل اجرا توسط گروه در دانشگاه ­ها.

5- مطالعه اسناد و آئین نامه های موجود و شرکت در نشست ها و جلسات.

موارد فوق از جمله مراحل و اموری است که وقت و ظرفیت انسانی و پتانسیل فکری گروه مطالعات را به خود اختصاص داد. پس از شکل­ گیری رسمی گروه و رسیدن به بخشی از تثبیت سازمانی، اقداماتی در راستای شرح وظایف صورت گرفت.

 

­­­

اهم فعالیت­های گروه مطالعات و برنامه ­ریزی

1- تدوین مأموریت و شرح وظایف گروه و اعضای آن.

2- طراحی ساختار سازمانی گروه و نقشه جامع فرآیندی گروه.

3- تدوین سند راهبردی گروه مطالعات و برنامه­ ریزی دانشگاه فردوسی مشهد.

4- تدوین آیین­ نامه کارگروه ­های مشورتی 6 گانه گروه (کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری فرهنگی-اجتماعی، کارگروه مشورتی برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی، کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی، کارگروه مشورتی مدیران و معاونان ادواری، کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی، کارگروه مشورتی محیط زیست).

5- تشکیل 4 کارگروه مشورتی گروه مطالعات و برنامه ریزی با مشارکت 32 عضو هیات علمی و 3 عضو دانشجویی (کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری فرهنگی-اجتماعی، کارگروه مشورتی برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی، کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی، کارگروه مشورتی مدیران و معاونان ادواری).

6- تدوین فهرست تفصیلی شوراها و کمیته هایی که معاونت در آن ها عضویت یا مشارکت دارد

7- تهیه فهرست کارشناسان و تقسیم کارکنان حوزه معاونت برای کار گزینی بهینه در فرایند ادغام.

8- تدوین اولویت­ های کاری و بودجه سال 96 گروه مطالعات.

9- طراحی نظام اعتبار مالی و بودجه ریزی معاونت فاد.

10- تهیه و تامین فهرست منابع و مسیرهای ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز گروه.

11- مطالعه تطبیقی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی با 5 دانشگاه­ برتر کشور.

12- تدوین شیوه­ نامه حمایت از رساله­ ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی و همچنین طرح­های پژوهش ­های اعضای هیات علمی در راستای رفع نیازهای معاونت فاد.

13- تهیه درخواست پیشنهاده پژوهشی (RFP( ارزیابی تاثیرات فرهنگی-اجتماعی شورای صنفی دانشجویان.

14- طراحی بانک ایده و پشتیبانی کارشناسی آن.

15- تعریف چارچوب و انجام مطالعات طرح برون‌سپاری در بخش­ هایی از حوزه معاونت (تهدیدها و فرصت‌ها، چارچوب و فرآیندها/ خوابگاه و امور تربیت بدنی).

16- تهیه درخواست پیشنهاده پژوهشی)RFP( طرح تجربه ­نگاری فرهنگی.

17- گفت و گو و تعامل با 4 گروه آموزشی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، معارف اسلامی، روان شناسی برای استفاده از ظرفیت آن­ها در راستای ارتقای فرهنگی دانشگاه.

18- تشکیل کارگروهی ویژه برای گفت وگو و تعامل با دانشکده الهیات و استفاده از توان و ظرفیت روحانیت در راستای حل مشکلات فرهنگی اجتماعی دانشگاه.

19- ارائه طرح انتصاب مسؤولان فرهنگی در دانشکده ها.

20- مدیریت محتوایی و برگزاری 24 جلسه هم­اندیشی مدیران معاونت فاد.

21- کمک به اجرای طرح سازمان تفصیلی معاونت فاد.

22- طراحی ساختار و تدوین شرح وظایف معاونت فاد.

23- بازنگری در سند راهبردی معاونت فاد.

24- تدوین کارراهه 2 ساله آموزش مدیران و کارشناسان معاونت فاد.

25- طراحی نظام اعتبار مالی و بودجه ریزی معاونت فاد.

26- تدوین شاخص های ارزیابی فعالیت های فرهنگی-اجتماعی.