مطالعه تطبیقی مسؤولان فرهنگی دانشکده ها در دانشگاه های کشور و اجرای مقدماتی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

نظر به احساس ضرورت استفاده از پتانسیل استادان در امور و فعالیت‌های فرهنگی و تسری بخشیدن امور فرهنگی به بدنه دانشکده‌ها از سال 95، استفاده از نمایندگان و یا مسؤولان فرهنگی در قالب اساتید هیأت علمی در دانشکده‌ها در جلسات متعدد معاونت فرهنگی مورد توجه و بحث قرار گرفت.

در این راستا، مطالعه دانشگاه‌های کشور با محوریت استفاده از اساتید در قالب مشاور و مسؤول فرهنگی در دانشکده‌ها در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور 7 دانشگاه که از اساتید هیأت علمی به عنوان مشاور فرهنگی استفاده می­نمودند شناسایی گردید و با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و همچنین آیین نامه‌های مربوط به این طرح؛ و همچنین با مقایسه تطبیقی شرایط اجرایی و عملیاتی شدن این قالب از همکاری، پیش نویس اولیه طرح جهت بحث و بررسی در جلسات متعدد (جلسات با معاون فرهنگی- هنری؛ جلسات شورای فرهنگی دانشگاه، جلسات کارگروه‌های مشورتی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی و ...) تدوین گردید.

به منظور تبیین زمینه‌های همکاری فرهنگی و دانشجویی دانشکده ادبیات با معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی و بررسی ابعاد اجرای آزمایشی طرح «مسؤولان فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی» در دانشکده اقدامات لازم عملیاتی و اجرایی گردید.