نگرش سنجی مراسم شب های قدر

"طرح نگرش‌سنجی مراسم شب‌های قدر 1395 دانشگاه فردوسی مشهد" در دو محور اصلی سیمای پاسخ‌گویان و نگرش پاسخ‌گویان و با بررسی 9 متغیر وضعیت سنی پاسخ‌گویان، وضعیت حضور در مراسم شب‌های قدر، وضعیت دانشگاهی پاسخ‌گویان و همچنین انگیزه‌های اولویت‌دار شرکت در مراسم شب قدر، اولویت‌های انتخاب دانشگاه فردوسی برای شب قدر، کیفیت دعا و مناجات‌خوانی، کیفیت سخنرانی و تفاوت‌های لازم مراسم شب قدر دانشگاه فردوسی با مجالس مشابه از منظر پاسخ گویان انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده در این تحقیق پرسش‌نامه محقق ساخته است. پرسش‌نامه این طرح در ابتدا بر اساس تجربه قبلی محقق و با مشورت با متخصصین حوزه علوم اجتماعی آماده شد و پس از مشورت با تیم اجرایی مراسم اعتکاف در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مورد اصلاح و تدقیق قرار گرفت. نتایج سوال باز در رابطه با تفاوت‌های لازم مراسم شب‌های قدر دانشگاه فردوسی با مجالس مشابه یکی از نقاط قابل تامل در این پژوهش است که نگاه روشنی را در اختیار مسئولین می‌گذارد. در گزارش پیش رو تلاش محقق بر آن بوده است که کار با دقت هر چه بیشتر و با کم‌ترین خطا و البته در نهایت ایجاز انجام گیرد. در این مسیر داده‌ها با دقت بسیار بالا وارد نرم افزار SPSS شد و تلاش شد که نتایجی دقیق، مختصر و گویا در اختیار قرار گیرد. نتایج این طرح می‌تواند به تصمیم‌گیران و مجریان مراسم شب‌های قدر در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این مراسم کمک کند.