گزارش عملکرد

عملکرد گروه مطالعات و برنامه ریزی از مجموع فعالیت هایی که تاکنون انجام داده و اتمام یافته است عبارتند از:

1. نگرش سنجی مراسم شب های قدر 1395 دانشگاه فردوسی مشهد.

2. نظرسنجی و نگرش سنجی اعتکاف 1395 دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد.

3. تحلیل محتوای موضوعی نشریات دانشجویی با محوریت منشور امر به معروف و نهی از منکر و طرح ارتقای عفاف.

4. پایش فضای فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.

5. تعیین راهبرد و شناسایی ملاک­ ها و شاخص­ ها برای ارزیابی فعالیت­ های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.

6. تحلیل محتوای نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در سال­ های 92، 93 و بهار 94.

7. تدوین طرح تشکیل گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی ساختار سازمانی، فرایند سازمانی، شرح وظایف، کارسنجی و کارشناسی.

8. بررسی تطبیقی مدیریت ­های معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی با دانشگاه­ های برتر کشور.