طرح های در دست انجام

1. طرح مطالعاتی تدوین سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی-اجتماعی در چارچوب سند راهبردی دانشگاه.

2. طراحی مکانیسم­ های بودجه­ نویسی برنامه­ ای معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی.

3. تحلیل گفتمان برنامه ­های موسیقی در مشهد؛ با نظر به جایگاه اجتماعی و فعالیت های موسیقایی دانشگاه فردوسی مشهد.

4. سیاست­ گذاری محتوایی شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه­ های استان خراسان رضوی.

5. تعریف و تست فرآیندهای ارزیابی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی- اجتماعی.

6. طرح تجربه نگاری فرهنگی.

7. مطالعه، امکان سنجی و برنامه­ ریزی طرح برون سپاری خوابگاه­ ها، غذاخوری­ ها، تربیت بدنی و مرکز بهداشت دانشگاه.

8. طراحی و تکمیل سامانه اطلاعات مدیریتی (mis) معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی.

9. مطالعه بانک ایده معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی

10. ساماندهی سامانه­ های اطلاعاتی و ارتباطی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی.

11. ارزیابی تاثیرات فرهنگی-اجتماعی شورای صنفی دانشجویان.

12.بررسی سازوکار وحدت حوزه علمیه خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد.