2018-09-11-04-22-51  ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی به شرح زیر، از 18 شهریور ماه 1367 دكتر عليرضا آزاد را به سمت دبير شبكه ملي جامعه و دانشگاه استان خراسان رضوي انتصاب نمود. جناب آقاي دكتر عليرضا...
سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۲
2018-07-22-06-53-29 جلسه مشترک گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه با مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در تاریخ 97/4/25 برگزار گردید. در این جلسه پس از بازدید رئیس گروه و کارشناسان از موزه دانشگاه، در جلسه ای...
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۳
2018-07-22-06-47-26 جلسه بررسی طرح برون سپاری خدمات مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان با حضور دکتر زهرا طبیبی (رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان)، دکتر مهدی کرمانی (معاون مرکز)، دکتر حمیدرضا کوشا (عضو هیات علمی...
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۷
2018-06-21-08-35-05 دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به مناسب سالروز شهادت دکتر چمران با روزنامه شهرآرا مصاحبه ای انجام داده است.وی در این مصاحبه به ذکر عللی پرداخت که نتوانسته ایم افرادی...
پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۵
2018-06-21-08-16-42 سومین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی با حضور معاون پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی در ساعت ۱۷:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ در محل دفتر پارک علم و فناوری استان در بلوار سجاد برگزار گردید. در این...
پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۶
2018-06-21-08-04-11 نخستین جلسه طراحی نقشه فرایندی معاونت فاد با حضور دکتر آزاد (رئیس گروه مطالعات) و دکتر خادمی (معاون اسبق طرح و برنامه دانشگاه) در ساعت ۱۱ روز پنج شنبه ۹۷/۳/۲۴ در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی برگزار...
پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۴
2018-06-21-05-45-50 هشتمین جلسه کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی با حضور اکثریت اعضا سه شنبه 29 خرداد ماه در اتاق رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی برگزار شد. این جلسه با دستور کار...
پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۴۵
2018-06-13-07-50-51 هشتاد و یکمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی دانشگاه در ساعت 10 روز سه شنبه 97/3/22 با حضور آقای دکتر آزاد (رئیس گروه) و کارشناسان برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح...
چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۰
2018-06-13-07-45-23   جلسه پیگیری امور مالی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی دانشگاه با حسابداری با حضور آقای دکتر آژاد (رئیس گروه)، آقای موسمی (کارشناس گروه)، آقای فتاح زاده (کارشناس پایش و ارزیابی)، آقای...
چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۵
2018-06-10-05-51-33   جلسه پیگیری وضعیت طرح پایش فضای فرهنگی اجتماعی فضای دانشگاه با حضور دکتر آزاد (رئیس گروه مطالعات) و دکتر اکبری (عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی و مسئول پیگیری طرح) و آقای فتاح زاده (کارشناس پایش...
یکشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۵۱
2018-06-10-05-45-41   اولین جلسه بررسی مدل ها و فرایندهای درآمدزایی حوزه فرهنگی با حضور دکتر آزاد (رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، دکتر معتمدی (مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، مهندس برفرازی (معاون مدیر فرهنگی...
یکشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۴۵
2018-06-09-04-32-28 هشتادمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی دانشگاه در ساعت 10:45 روز یکشنبه 97/3/13 با حضور آقای دکتر آزاد (رئیس گروه) و کارشناسان برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح...
شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۲
2018-05-26-05-28-21 اطلاعیه اجرای موج دوم طرح پایش فضای اجتماعی- فرهنگی دانشگاه با سلام خدمت دانشجویان گرامی؛ با توجه به اهمیت داده‌ها و اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی موثر و اصولی دانشگاه برای دانشجویان، پس از اجرای موج...
شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۲۸
2018-05-14-05-37-33 جلسه برنامه ريزي جهت همكاري هاي معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در تاریخ  97/2/22 روز شنبه با حضور جناب دکتر کیوانفر (معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع)، جناب...
دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۵:۳۷
2018-05-14-04-22-01جلسه بررسی تودین بودجه ی برنامه ای با میزبانی گروه مطالعات و برنامه ریزی با بخش شورای انضباطی دانشگاه در تاریخ 97/2/23 با حضور جناب آقای دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب آقای لطفی...
دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۲
2018-05-14-04-14-21 جلسه بررسی تدوین بودجه برنامه ای به میزبانی گروه مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی- فرهنگی با دوبخش رفاه و درمان معاونت فاد در تاریخ 97/2/22 روز شنبه با حضور جناب دکتر همایونی فر (مدیریت رفاه و سلامت...
دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۴:۱۴
2018-05-13-06-10-10 دومین جلسه تدقیق چارچوب مفهومی عنوان «معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی»، با حضور دکتر طاهری (معاون فاد)، دکتر معتمدی (مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه­ ریزی...
یکشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۶:۱۰
2018-05-08-09-24-54 اولین جلسه تدقیق چارچوب مفهومی عنوان «معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی»، با حضور دکتر طاهری (معاون فاد)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی)، دکتر یوسفی (معاون سابق...
سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴
2018-04-25-08-30-50 جلسه اعضا دانشجویی شورای صنفی خوابگاه‌ها با مسئولین محترم معاونت در تاریخ 97/2/4 روز سه شنبه با حضور جناب دکترهاشمی (معاونت آموزشی دانشگاه)، دکترطاهری (معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشجویی)، دکترهمایونی...
چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
2018-04-24-04-08-23 نشست علمی "نقد کاربست روش فهم مبانی کلامی قرآن" با ارائه جناب دکتر علیرضا آزاد (رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی و عضو هیئت علمی گروه معارف دانشکده الهیات) روز پنجشنبه 97/2/6 از ساعت 17:00 الی 19:00 در...
سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۴:۰۸
2018-04-18-07-09-21 جلسه گزارش مطالعات برون سپاری با چهار بخش مرکز مشاوره، مرکز خدمات درمانی، خوابگاه ها و مدیریت تربیت بدنی در روز 97/1/27 روز دوشنبه با حضور جناب دکتر طاهری (معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی)، جناب دکتر...
چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۹
2018-04-18-06-49-27 جلسه دیدار جناب دکتر طاهری با اعضای گروه مطالعات و برنامه ریزی در تاریخ 97/1/26 روز یکشنبه در محل دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی با حضور جناب دکتر طاهری (معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی)، جناب دکتر...
چهارشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۹
2018-03-10-06-57-53 دومین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی گروه مطالعات و برنامه­ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه روز سه­شنبه مورخ 15 اسفندماه در تالار گفتگوی ساختمان معاونت فاد برگزار شد. در این جلسه که با حضور دبیران تشکل...
شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۷
9دکتر علیرضا آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه) در تاریخ 96/12/17 جهت شرکت در پنجاه و ششمين نشست مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي منطقه 9 كشور در دانشگاه...
جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۵
2018-02-18-07-57-17   اولین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه روز شنبه مورخ 28 بهمن ماه در تالار گفتگوی ساختمان معاونت فاد برگزار شد. در این جلسه که با حضور...
یکشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۷
2018-02-17-10-57-25سمپوزیوم بین المللی رهیافت های بین رشته ای به جریان های تکفیری معاصر در روز یکشنبه مورخ 29 بهمن ماه از ساعت 9:30 الی 12:45 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار خواهد شد. دکتر علیرضا آزاد عضو هیات علمی...
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۷
2018-02-13-06-21-24نشست نخبگانی اصولطلبان اصلاح گرا با موضوع تفهیم یا تفاهم با سخنرانی دکتر علیرضا آزاد استادیار گروه آموزشی علوم و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی و رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه...
سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۱
2018-01-30-07-17-32 هفتاد و پنجمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه در ساعت 8:30 روز سه شنبه تاریخ 96/11/10 با حضور رییس گروه (جناب دکتر آزاد) و کارشناسان برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد: - صورت...
سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۷
2018-01-29-07-22-20 هفتادو سومین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه در روز یکشنبه تاریخ 96/10/26 با حضور رییس گروه مطالعات (جناب دکتر علیرضا آزاد) و کارشناسان گروه برگزار گردید. در این جلسه مقرر...
دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۲
2018-01-29-07-17-13 هفتادو چهارمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی در روز سه شنبه تاریخ 96/11/3 با حضور رییس گروه مطالعات (جناب دکتر آزاد) و کارشناسان گروه برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید: - ...
دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۷
2018-01-28-07-38-39 پنجمين جلسه «كارگروه مشورتي معاونان و مديران ادواري حوزه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه» بصورت مشترك با اعضاي «شوراي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه» از ساعت 8 تا 10روز يكشنبه مورخ 8/11/1396 در اتاق شورای...
یکشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸
2018-01-28-06-47-40  هفتمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی وسیاست گذاری فرهنگی- اجتماعی در روز شنبه 7 بهمن ماه با حضور رییس و کارشناسان گروه مطالعات، اعضای کارگروه، رئیس و معاون پژوهشی دانشکده الهیات و همچنین اعضای هیأت...
یکشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۶:۴۷
2018-01-13-08-35-13 دومین جلسه احصای وظایف خدمات طرح باز تعریف مفاهیم پایه فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در تاریخ 96/10/19 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب دکتر اصغرپور (عضو هیئت علمی...
شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵
2018-01-01-05-20-46 جلسه گروه مطالعات و برنامه ریزی با اعضای دانشجویان کانون تئاتر در روز سه شنبه تاریخ 96/9/21 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی) و جمعی از اعضای کانون تئاتر دانشگاه در محل دفتر گروه...
دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۰
2017-12-26-06-51-05 جلسه احصای وظایف خدمات طرح باز تعریف مفاهیم پایه فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در تاریخ 96/9/29 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب دکتر اصغرپور (عضو هیئت علمی گروه علوم...
سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۱
2017-12-26-06-24-48 هفتاد و دومین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه روز یکشنبه 2 دی ماه 1396 در محل دفتر گروه برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد: -   گزارش کار سال 96 گروه تا اول اسفند ماه توسط...
سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۴
2017-12-26-06-08-16   هفتاد و یکمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه روز یکشنبه 26 آذرماه 1396 در محل دفتر گروه برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد: -  تشکیل کارگروه دانشجویی و جلسات...
سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۸
2017-12-18-05-08-57  ششمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی وسیاست گذاری فرهنگی- اجتماعی در روز یکشنیه 26 آذرماه با حضور رییس و کارشناسان گروه مطالعات، اعضای کارگروه، رئیس و معاون پژوهشی دانشکده الهیات و همچنین اساتید...
دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۵:۰۸
2017-12-13-05-05-38 ششمین جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی در روز یکشنبه 19 آذر ماه ساعت 12 با حضور رییس و کارشناس گروه مطالعات و اعضای این کارگروه در محل تالار گفت و گوی معاونت...
چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۵:۰۵
2017-12-12-09-55-37 سی و ششمین جلسه برنامه ریزی مدیران فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در ساعت 12 الی 14 روز 96/9/7 با حضور جناب دکتر داوری (معاون فاد) و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت در محل تالار گفتگوی ساختمان معاونت فاد...
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
2017-12-12-08-35-30 جلسه هم اندیشی طرح اتاق شیشه ای بین گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی و تشکل های دانشجویی در تاریخ 96/9/21 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات)، کارشناسان گروه و جمعی از دانشجویان اعضای...
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵
2017-12-12-08-20-28 در هفتادمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی که در تاریخ 96/9/12 در محل دفتر گروه مطالعات برگزار گردید مقرر شد: - جناب آقای موسمی آماده کردن صورت جلسات و فرم اتاق شیشه ای را پیگیری...
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۰
2017-12-12-07-18-06 ششمین جلسه کارگروه برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی با حضور اکثریت اعضا دوشنبه 20 آذر ماه در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی برگزار شد. این جلسه با دستور کار بررسي طرح حمايت از طرح های پژوهشی،...
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۸
2017-12-09-07-38-59   شصت و نهمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی در تاریخ 96/8/30 با حضور جناب دکتر آزاد( رییس گروه مطالعات) و کارشناسان در محل دفتر گروه برگزار گردید. در این جلسه...
شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸
2017-11-21-08-05-24 جلسه ارزیابی تاثیرات فرهنگی- اجتماعی شورای صنفی در روز شنبه ساعت 7 صبح در تاریخ 27 آبان ماه 1396 با حضور جناب دکتر آزاد( رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب دکتر اصغرپور(عضو هیئت علمی گروه علوم...
سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵
2017-11-21-07-45-23 اولین جلسه طرح خوشه بندی شهاب فرهنگی در روز سه شنبه 23 آبان ماه 1396 در محل دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی با حضور آقای دکتر معتمدی(مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه)، دکتر آزاد (رییس گروه...
سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۵
2017-11-18-07-26-45    پنجمین جلسه کارگروه مطالعات راهبردی و سیاست گذاری فرهنگی- اجتماعی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی ساعت 18 روز چهارشنبه 24 آبان ماه با حضور رییس و کارشناس گروه مطالعات و...
شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۶
2017-11-12-08-58-33 شصت و هشتمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی در روز یکشنبه تاریخ 96/8/21 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات) و کارشناسان گروه برگزار گردید. در این جلسه مقرر...
یکشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۸
2017-11-12-08-25-44 در جلسه طرح تحلیل گفتمان های موسیقی در مشهد که ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 21/8/96 با حضور جناب آقای دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب دکتر نجف زاده(مشاور طرح)، سرکار خانم عیاضی(مجری طرح) و...
یکشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵
2017-11-12-08-25-21 در جلسه طرح تحلیل گفتمان های موسیقی در مشهد که ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 21/8/96 با حضور جناب آقای دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب دکتر نجف زاده(مشاور طرح)، سرکار خانم عیاضی(مجری طرح) و...
یکشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵
2017-11-11-09-49-56 سی و چهارمین جلسه برنامه ریزی مدیران معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در روز سه شنبه تاریخ 16 آبان ماه 1396 با حضور جناب دکتر داوری (معاونت فاد) و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت در محل اتاق...
شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹
2017-11-08-05-13-59 با هدف استفاده از تجربيات ارزنده مدیران دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و در راستاي حل مشكلات و پيشبرد برنامه هاي اين مديريت، نخستين جلسه هماهنگي مديران ادواري دانشجويي دانشگاه از ساعت 14 تا 16 روز سه شنبه...
چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۵:۱۳
2017-11-06-10-40-12 جلسه ساماندهی به مسائل محیط زیست معاونت فاد ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 10 آبان ماه 1396 با حضور جناب دکتر داوری (معاون فاد)، جناب دکتر معتمدی (مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، جناب دکتر آزاد(رئیس...
دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰
2017-11-06-09-40-52 سی و سومین جلسه برنامه ریزی مدیران فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی ساعت 12 در تاریخ 9 آبان ماه 1396 با حضور جناب دکتر داوری (معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی) و جمعی از مدیران و مسئولان معاونت فاد در محل...
دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰
2017-11-06-07-12-04 دومین نشست همفکری در خصوص «فرهنگ و اقتضائات آن در دانشگاه» بین معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع از ساعت 8 تا 9:30 روز دوشنبه 15 آبان ماه در محل اتاق شورای معاونت...
دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۲
2017-11-05-11-57-25 شصت و هفتمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی و اولین جلسه اتاق شیشه ای با حضور دانشجویان امروز یکشنبه در تاریخ 14 آبان ماه 1396 برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید: - جناب آقای موسمی...
یکشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷
2017-11-05-11-43-13 در شصت و ششمین جلسه گروه مطالعات و برنامه ریزی که روز یکشنبه تاریخ 7 آبان ماه 1396 با حضور جناب دکتر آزاد و کارشناسان گروه برگزار گردید مقرر شد: - سرکار خانم تابعی سوابق طرح دوچرخه سواری بانوان را در...
یکشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳
2017-11-05-11-21-10 شصت و پنجمین جلسه گروه مطالعات و برنامه ریزی روز یکشنبه در تاریخ 30 مهر ماه 96 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی) و کارشناسان گروه برگزار شد. در ابتدا جناب دکتر آزاد از همکاری اعضا...
یکشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱
2017-10-24-10-11-58 سی و دومین جلسه برنامه ریزی مدیران معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در روز سه شنبه تاریخ 3 آبان ماه 1396 با حضور جناب دکتر داوری (معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی) و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت...
سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
2017-10-21-08-08-31 جلسه شورای موسیقی در تاریخ 25 مهرماه 96 با حضور حجت الاسلام صالحی نیا (نماینده نهاد رهبری دانشگاه)، دکتر معتمدی(مدیر مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، جناب دکتر آزاد( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی...
شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۸
2017-10-21-05-43-49 در سی و یکمین جلسه مدیران فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی که در ساعت 12 روز سه شنبه 25 مهر1396،که با حضور جناب دکتر داوری (معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی) و جمعی از مدیران و مسوولین دانشگاه در محل تالار...
شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۳
2017-10-17-10-15-13 به مناسبت تاسیس یک سالگی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی جلسه ای در ساعت 10:30 روز سه شنبه 25 مهر 1396 با حضور دکتر کافی (رییس دانشگاه)، دکتر داوری (معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی)، دکتر...
سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵
2017-10-15-07-10-58 به گزارش خبرنگار فرهنگی و با عنایت به تصمیم «گروه مطالعات و برنامه ­ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی» در خصوص حضور دانشجویان در جلسات این گروه، مصاحبه ای با دکترعلیرضا  آزاد رییس گروه مطالعات...
یکشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۰
2017-10-11-07-53-01 سی امین جلسه برنامه ریزی مدیران فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در تاریخ 18 مهرماه 1396 با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان در محل تالار گفتگوی ساختمان معاونت برگزار گردید. در این جلسه گزارش روند تکمیل...
چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۳
2017-10-11-06-53-26 در بیست و نهمین جلسه برنامه ریزی مدیران معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی که در تاریخ 11 مهرماه 1396 با حضور جمعی از مدیران، معاونان و کارشناسان این معاونت در محل تالار گفتگوی ساختمان معاونت فاد برگزار...
چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۳
2017-10-08-04-47-43 جلسه همفکری در خصوص «فرهنگ و اقتضائات آن در دانشگاه» بین معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ساعت 18 روز چهارشنبه 12 مهر ماه در محل دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی...
یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۴:۴۷
2017-10-02-06-00-49 گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر محمد کافی رییس دانشگاه، رؤسای دانشکده ها، مدیران و معاونان حوزه های مختلف دانشگاه در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه دوم، سوم و چهارم مهرماه...
دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۰
2017-10-02-05-18-36 در جلسه ای که بین شورای دانشگاه سبز و جناب دکتر آزاد به عنوان (نماینده معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی) و با حضور جناب دکتر کافی (رییس دانشگاه) در تاریخ 4 مهرماه1396 برگزار گردید، دستورالعمل مدیریت...
دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۵:۱۸
2017-10-02-05-00-33 در جلسه هماهنگی مجموعه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی که در تاریخ 4 مهرماه 1396 با حضور دکتر لگزیان (معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه)، دکتر آزاد (رییس...
دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۵:۰۰
2017-09-23-04-44-43 در بیست و هشتمین جلسه مدیران فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در ساعت 11 روز سه شنبه 28 شهریور 1396،که با حضور جناب دکتر داوری (معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی) و جمعی از مدیران و مسؤولین دانشگاه در محل...
شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۴:۴۴
2017-09-04-08-10-04 در جلسه طرح برون سپاری که ساعت 11 روز شنبه تاریخ 11/5/96 با حضور جناب آقای دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب دکتر کوشا (مجری طرح)، جناب دکتر عابدی و جناب دکتر چوگانیان در محل دفتر گروه...
دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۰
2017-09-02-08-08-38 درشصتمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی که در روز 29 مرداد 1396 با حضور جناب دکتر آزاد ( رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی) و کارشناسان گروه برگزار گردید مقرر شد: - آماده سازی کاربرگ...
شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۸
2017-09-02-06-21-14 بیست و هفتمین جلسه مدیران معاونت فاد از ساعت 12 تا 14 روز سه شنبه 7 شهریور 1396 با حضور دکتر داوری (معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه)، مدیران و برخی از کارشناسان معاونت فاد در محل تالار گفتگوی...
شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۱
2017-09-02-05-42-43 شصت و یکمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی در ساعت 13 روز یکشنبه 5 شهریور 1396 با حضور رییس گروه مطالعات (دکتر آزاد) و کارشناسان گروه برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد: - جلسه ای بین...
شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۲
2017-08-23-06-17-17 در پنجاه و نهمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی که در تاریخ 23 مرداد ماه 1396 با حضور جناب دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی) و کارشناسان گروه در محل دفتر گروه...
چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۷
2017-08-23-05-20-46 در جلسه بررسی تعامل معاونت فاد و شورای دانشگاه سبز که در تاریخ دوشنبه 30 مرداد 1396 در محل دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی با حضور جناب آقای دکتر آزاد(رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)،...
چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۰
2017-08-23-04-57-28 در بیست و ششمین جلسه برنامه ریزی مدیران معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در روز سه شنبه 31 مرداد ساعت 14-12 در محل تالار گفتگوی ساختمان معاونت که با حضور جمعی از مدیران، مسؤولین و کارکنان دانشگاه...
چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۴:۵۷
2017-08-20-03-59-39 بیست و پنجمین جلسه برنامه ریزی مدیران فاد فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در تاریخ 96/5/25 روز سه شنبه مرداد ماه با حضور جمعی از مدیران ، خانم‌ منظم ابراهیم پور(کارشناس فرایندها و ساختار بخش مدیریت...
یکشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۳:۵۹
2017-08-16-04-16-43 جلسه بررسی ساختار، چارت سازمانی، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه در روز دوشنبه 96/5/23 در دفتر معاونت معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد....
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۶
2017-08-16-04-00-11 جلسه بررسی ساختار، چارت سازمانی، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در روز دوشنبه 96/5/23 در دفتر معاونت معاونت فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه...
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۰
2017-08-14-05-20-16   جلسه بررسي ساختار، چارت سازمانی، بازنگري در سند راهبري و نقشه جامع فرايندي مديريت فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه از ساعت 13 روز شنيه 21 مرداد ماه در دفتر معاونت فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي...
دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۰
2017-08-14-05-17-45 جلسه بررسی ساختار، چارت سازمانی، بازنگری در سند راهبردی و نقشه جامع فرایندی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 12 روز شنبه 21 مرداد ماه در دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و...
دوشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۱۷
2017-08-09-06-02-45 جلسه گفتگویی بین جناب دکتر آزاد ( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه) و جناب دکتر پویا (معاون برنامه ریزی و توسعه منابع) در روز دوشنبه 16 مرداد 1396 برگزار گردید. مباحث این جلسه در...
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۲
2017-08-09-05-47-13  جلسه بررسی طرح مسؤولان فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در دانشکده‌ها روز شنبه 14 مرداد 1396 با حضور جناب دکتر داوری (معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی)، حجت الاسلام صالحی (رییس دفتر نهاد رهبری دانشگاه)،...
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۷
2017-08-09-04-27-08 بیست و چهارمین جلسه برنامه ریزی مدیران معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در روز سه شنبه 17 مرداد 1396 در محل تالار گفتگوی ساختمان معاونت با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این حوزه برگزار شد. از جمله...
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۲۷
2017-08-09-04-07-42 بیست و سومین جلسه برنامه ریزی مدیران معاونت فاد در روز شنبه 14 مرداد 1396 با حضور جمعی از مدیران و کارکنان معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در دفتر جناب دکتر داوری ( معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی...
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۷
2017-08-08-04-15-12 پنجاه و هشتمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه در ساعت 7 صبح روز یکشنبه تاریخ 16 مرداد 1396 با حضور جناب آقای دکتر آزاد( رئیس گروه) و کارشناسان در محل دفتر گروه...
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۵
9-19 نشست یک روزه معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور، روز پنج شنبه 19 مرداد 1396 در دانشگاه فردوسی برگزار می گردد. در این نشست که معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی...
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۶
2017-08-07-06-59-23 جلسه گفتگو بین معاون و مدیران فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی با معاون فرهنگی- اجتماعی و مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 13 مرداد 1396 با حضور دکتر ضیاء هاشمی ( معاون فرهنگی و اجتماعی...
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۹
2017-08-05-05-23-54 جلسه گفتگو بین گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه با مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز در تاریخ 11 مرداد 1396 با حضور جناب آقای دکتر آزاد ( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی) و...
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۳
2017-08-02-08-54-07 رییس و کارشناس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی با مدیر و کارشناس مدیریت برنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه ساعت 10 روز سه شنبه 10 مرداد ماه در اتاق جلسات معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع...
چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴
2017-07-31-10-11-18    پنجاه و هفتمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه در تاریخ 8 مرداد 1396 با حضور جناب دکتر آزاد ( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی) و اعضای کارشناسان...
دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
2017-07-31-08-26-21 جلسه گفتگوی رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی با رئیس دفتر نهاد رهبری دانشگاه روز چهارشنبه 4 مرداد 1396 با حضور حجت الاسلام صالحی (رییس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر آزاد...
دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۶
2017-07-24-09-28-18  جلسه تعیین شرح خدمات طرح مطالعاتی ارزیابی تاثیرات فرهنگی- اجتماعی شوراهای صنفی دانشجویان در دانشگاه فردوسی روز دوشنبه 2 مرداد سال 96 با حضور آقایان دکتر اصغرپور (مدیر فرهنگی و فعالیت های...
دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸
2017-07-23-10-02-23      پنجاه و ششمین جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی در تاریخ 1/5 /96 با حضور جناب دکتر آزاد ( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی) و کارشناسان گروه در مکان دفتر رئیس گروه...
یکشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲
2017-07-14-09-59-49 اولین جلسه شورای امر به معروف حوزه معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی در سال ۹۶، دوشنبه ۱۹ تیرماه در محل تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار شد، در این جلسه مقرر گردید: - احکام اعضای کارگروه امر به...
جمعه, ۲۳ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹
2017-07-12-09-18-53 سومین جلسه هم اندیشی معاونین ادواری دانشجویی-فرهنگی و مدیران فرهنگی روز چهارشنبه 21/4/96 در محل دفتر معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد. موضوع دستور این جلسه بررسی راهکارهای اجرایی شدن...
چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۸
2017-07-12-05-25-19 پنجاه و پنجمین جلسه کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه از ساعت 12الی 13:20 روز سه شنبه 96/4/26 با حضور جناب دکتر آزاد( رئیس گروه) و کارشناسان گروه برگزار گردید. رئوس اصلی...
چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۵
2017-07-11-06-32-41 جلسه بازنگری سند راهبری، بررسی ساختار، چارت سازمانی و نقشه جامع فرایندی مدیریت تربیت بدنی از ساعت 6 روز دوشنیه در دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر...
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۲
2017-07-10-09-06-06 جلسه بازنگری سند راهبری، بررسی ساختار، چارت سازمانی و نقشه جامع فرایندی مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه از ساعت 6:30 روز دوشنیه در دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد. در این...
دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶
2017-07-09-13-32-18 جلسه بازنگری سند راهبری، بررسی ساختار، چارت سازمانی و نقشه جامع فرایندی مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان از ساعت 10:30 روز یکشنیه در دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد. در این...
یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۲
2017-07-09-13-16-21 جلسه بررسی ساختار، چارت سازمان، بازنگری در سند راهبری و نقشه جامع فرایندی شورای انضباطی دانشجویان از ساعت 8 روز یکشنیه در دفتر معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که آقایان...
یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶
2017-07-05-05-15-58 جلسه طرح مطالعاتی شورای صنفی با هدف بهره گیری از طرح شورای صنفی در جهت انجام پروژه های مطالعاتی در تاریخ دوشنبه 12 تیرماه سال 96 با حضور جناب آقای دکتر آزاد ( رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-...
چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۶ - ۰۵:۱۵
2017-07-02-07-41-47 پنجاه و چهارمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی در تاریخ 11 تیرماه 1396 با حضور جناب آقای دکتر آزاد ( رئیس گروه)، جناب آقای موسمی و خانم ها تابعی و بابائی (...
یکشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۱
2017-06-27-20-35-40پنجاه و سومین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه در روز یکشنبه 4 تیر ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی ( کارشناس...
سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۵
2017-06-24-05-52-43 پنجمین جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی در روز سه شنبه 30 خرداد ماه ساعت 12 با حضور رییس و کارشناس گروه مطالعات و اعضای این کارگروه در محل تالار گفت و گوی معاونت...
شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۲
2017-06-21-04-18-16 پنجاه و دومبن جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه ازساعت 13 به مدت 80 دقیقه در روز یکشنبه 28 خرداد ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی (کارشناس...
چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۴
2017-06-19-06-25-04 جلسه بازخوانی نقشه جامع فرایندی گروه مطالعات اجتماعی- فرهنگی با حضور دکتر یوسفی (معاون سابق فرهنگی- اجتماعی دانشگاه)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه) و آقای موسمی...
دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۵
2017-06-13-10-11-50 چهارمین جلسه كارگروه مشورتي مطالعات راهبردی و سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی با حضور اکثریت اعضاي اين كارگروه، رئیس دفتر نهاد رهبری، رئیس و معاون دانشکده الهیات روز سه شنبه 23 خرداد ماه در تالار گفتگوی...
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
2017-06-13-06-22-48 اولین جلسه طرح«بررسی تأثیرات شورای صنفی در دانشگاه فردوسی» روز دوشنبه 22 خردادماه ساعت 10 در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر...
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۲
2017-06-07-08-53-03 بیستمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6:30 روز چهارشنبه 17 خرداد ماه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه که با موضوع بررسي وضعيت امور عمومي و...
چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۳
2017-06-03-09-08-05 سومین جلسه مشترک گروه مطالعات با معاونت پژوهشی پیرامون بررسی نحوه همکاری و تعامل دوسویه معاونت پژوهشی دانشگاه با گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه روز شنبه 13 خرداد ماه  ساعت 11 در...
شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸
2017-06-01-08-00-39 نوزدهمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6 روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه که با دو موضوع 1- تبیین نقشه جامع فرایندی و 2-...
پنج شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰
2017-05-29-06-10-23 پنجمين جلسه كارگروه مشورتي برنامه­ ريزي فرهنگي-اجتماعي با حضور برخي از اعضاي اين كارگروه، روز يكشنبه 7 خرداد ماه در دفتر رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي-اجتماعي برگزار شد. اين جلسه با دستور كار...
دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۰
2017-05-28-07-06-18 در این جلسه که ساعت 9.30 روز 7 خردادماه 1395 و با حضور آقای فتاح زاده به عنوان نماینده گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی و همچنین آقایان فرشچین و سروآزاد به عنوان مجریان طرح تجربه نگاری در محل...
یکشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۶
2017-05-28-06-58-04 پنجاه و یکمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 8:30 به مدت 90 دقیقه در روز یکشنبه 7 خرداد ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی...
یکشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۸
2017-05-24-11-14-49 سومین جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی طرح مطالعات تطبیقی با حضور نمایندگان مدریت های معاونت فاد، مطابق برنامه ساعت 10 چهارشنبه 3 خرداد ماه در مکان تالار گفت‌وگوی معاونت فاد برگزار گردیده که خلاصه ای از مصوبات...
چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
2017-05-24-07-11-56 هجدهمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6 روز چهارشنبه 3 خرداد ماه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه که با دو موضوع 1- تبیین طرح سازمان تفصیلی معاونت...
چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۱
2017-05-22-06-19-37 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، به همت كانون دانشجویی حس هفتم، جشن تولدي براي 30 كودك بي سرپرست و بد سرپرست شير خوارگاه علي اصغر و 50 دانش اموز بد سرپرست فيض آباد، روز پنجشنبه 28...
دوشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۹
2017-05-21-14-02-03 معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر داوری از ساعت 12 روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1396 به مدت 2 ساعت از گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی بازدید نموده و با اعضای آن در دفتر...
یکشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲
2017-05-21-13-13-46 پنجاهمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 8:30 به مدت 80 دقیقه در روز یکشنبه 31 اردی­بهشت ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی...
یکشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳
2017-05-21-12-51-27 گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه طی گزارشی فعالیت­های انجام گرفته در کارگروه های مشورتی فرهنگی و اجتماعی را به رییس دانشگاه جناب آقای دکتر کافی ارائه نمود. در این نشست که روز شنبه 30...
یکشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱
2017-05-21-07-03-56 هفدهمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6 روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر آزاد توضیحاتی در خصوص...
یکشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۳
2017-05-15-05-23-14 پنجمین جلسه گفت و گوی طراحی ساختار تفصیلی معاونت فاد روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر غیور، (عضو هیات...
دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۳
2017-05-10-10-07-56 نشست مديران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور، امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران با سخنرانی جناب آقای دکتر میرنیا ریاست محترم...
چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷
2017-05-10-06-30-20  شانزدهمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6 روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر کارشکی رییس مرکز...
چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۰
2017-05-09-13-18-08 چهارمین جلسه گفت‌وگوی طرح تدوین ساختار تفصیلی معاونت فاد روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه در دفتر رییس کارگروه ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر پویا، رییس کارگروه...
سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸
2017-05-09-04-07-52 سومین جلسه گفت‌وگوی طرح تدوین ساختار تفصیلی معاونت فاد روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر غیور، عضو هیات...
سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۷
2017-05-06-07-03-53 پانزدهمین جلسه مدیران حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی ساعت 6 روز چهارشنبه در تالار گفتگوی ساختمان این معاونت برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سرکار خانم دکتر عالی سرپرست شورای بدوی انضباطی...
شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۳
2017-05-03-09-40-50 دومین جلسه گفت‌وگوی طرح تدوین ساختار تفصیلی معاونت فاد روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقای دکتر داوری (معاون...
چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰
2017-05-03-09-30-25 اولین جلسه گفتگوی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه با رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه روز چهارشنبه 13 اردیبهشت در محل دفتر حجت الاسلام و المسلمین صالحی برگزار شد. در این جلسه...
چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰
2017-04-29-07-43-21 چهل و نهمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 10 به مدت 50 دقیقه در روز شنبه 9 اردیبهشت ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی (کارشناس...
شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۳
2017-04-28-05-58-27 کارگاه  یک روزه آشنایی با کا رویژه های دانشگاه پژوهی ویژه مدیران معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی توسط گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی، روز پنجشنبه 7 اردیبهشت در محل تالار گفتگوی این...
جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۸
2017-04-26-11-40-35 به منظور بهره مندی از ظرفیت های دانشجویی در فرایند تصمیم سازی های حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، نشستی توسط گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه جهت نحوه تشکیل کارگروه مشاوران...
چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰
it جلسه بررسی میزان اهمیت توسعه و استفاده از ظرفیت های IT در حوزه معاونت فاد با حضور دکتر داوری (معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه)، مهندس...
چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۹
2017-04-26-05-46-56 چهاردهمین جلسه هم اندشی مدیران حوزه معاونت فاد ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در تالار گفتگوی این معاونت با حضور اعضاء برگزار گردید. موضوعات دستور این جلسه عبارتند از: - ارائه گزارش فعالیت...
چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۶
2017-04-26-03-54-35 چهارمین جلسه اختصاصی کارگروه نظارت و ارزیابی فرهنگی-اجتماعی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور اکثریت اعضاء از ساعت 18 روز دوشنبه 4...
چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۳:۵۴
2017-04-23-09-57-57 چهل و هشتمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 8:30 به مدت 70 دقیقه در روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی...
یکشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷
2017-04-23-09-39-56 چهارمین جلسه کارگروه برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی با حضور اکثریت اعضا روز شنبه 2 اردیبهشت ماه در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی برگزار شد. این جلسه با دستور کار 1- موضوع  بررسي نحوه...
یکشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۹
2017-04-23-03-54-45 جلسه هماهنگی برگزاری نشست شبکه ارتباطی گروه های مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه های کشور با حضور دکتر داوری (معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی)، دکتر یوسفی (مشاور معاون فرهنگی-اجتماعی و...
یکشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۳:۵۴
2017-04-23-03-30-56 جلسه بررسی شیوه اجرای مطلوب طرح تجربه نگاری فرهنگی با حضور رییس و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه، مجریان طرح و دکتر ساکت (رییس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه) روز شنبه 2...
یکشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۳:۳۰
2017-04-23-03-07-50 جلسه بررسی مشکلات گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه با حضور دکتر داوری (معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی)، دکتر شریف (مشاور مالی معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی)، دکتر آزاد (رییس گروه...
یکشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۳:۰۷
2017-04-18-06-54-37 دومین جلسه هم اندیشی معاونین ادواری دانشجویی-فرهنگی و مدیران فرهنگی روز دوشنبه 28/1/96 در سالن جلسات مرکز رفاهی شماره یک دانشگاه برگزار شد. موضوع دستور این جلسه انتقال تجربیات اعضاء در خصوص برگزاری هر...
سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۴
2017-04-16-09-33-49 چهل و هفتمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 8:45 به مدت 90 دقیقه در روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی...
یکشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳
2017-04-12-04-13-53 سومین جلسه اختصاصی کارگروه مطالعات راهبردی و سیاست­ گذاری فرهنگی- اجتماعی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور اکثریت اعضاء ساعت 18 روز...
چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۳
2017-04-09-07-16-43 چهل و ششمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه در روز یکشنبه 20 فروردین ماه 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه) آقایان موسمی...
یکشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۶
2017-04-05-10-07-50 چهل و پنجمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه در ساعت 10:30 روز چهارشنبه 16 فروردین ماه 1396 برگزار شد. در این جلسه مدیر و کارشناسان گروه ضمن تبریک فرا رسیدن...
چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷
2017-04-16-09-59-49  به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایران نیوز آنلاین؛ در ابتدای جلسه تقدیر از زحمات و تلاش های سه ساله دکتر علی یوسفی که به همت تشکل های اسلامی، انجمن های علمی...
یکشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۰
2017-03-15-12-37-31 اولین جلسه هماهنگی مطالعات تطبیقی معاونت فاد در روز چهارشنبه 25 اسفندماه به میزبانی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقای فتاح‌زاده (ناظر طرح) و همچنین...
چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷
2017-03-12-09-31-55 چهل و چهارمین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که در ساعت 8:30 روز یکشنبه 22 اسفندماه برگزار شد، به بررسی طرح های اجرایی و کارشناسی...
یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱
2017-03-12-09-21-13 اولین جلسه گفت‌وگوی طرح تدوین ساختار تفصیلی معاونت فاد روز شنبه 21 اسفند ماه در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقای دکتر غیور، عضو هیات علمی...
یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۱
2017-03-08-15-23-04 چهل و سومین جلسه هفتگی مدیرو کارشناسان گروه مطالعات فرهنگی-اجتماعی (که بصورت دو مرتبه در هفته تشکیل می شود) در ساعت 8:30 روز چهارشنبه 18 اسفند برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید اسناد و آیین نامه هایی...
چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳
2017-03-07-10-58-31 گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه به منظور اجرای طرح­ های بلند مدت در عرصه فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت­ های علمی و پژوهشی دانشگاه؛ به تقویت ارتباط معاونت فرهنگی-اجتماعی و...
سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸
2017-03-05-13-19-59 چهل و دومین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات فرهنگی – اجتماعی دانشگاه (که هر هفته دو بار تشکیل می­ شود) در ساعت 8:30 روز یکشنبه 15 اسفند برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، عضو جدید گروه جناب...
یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹
96 مجموعه اقدامات گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه در سال 96 پس از تعیین مولفه ها و شاخص­ ها و تنظیم اولیه در جلسات کارشناسان گروه، در جلسه با معاون، مدیران و حسابداران معاونت...
یکشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳
2017-02-28-07-50-26 سومین جلسه اختصاصی کارگروه نظارت و ارزیابی فرهنگی-اجتماعی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور اکثریت اعضاء از ساعت 18 روز دوشنبه 9 اسفند...
سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۰
2017-02-26-07-05-02 سومین جلسه کارگروه برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی در تالار گفتگوی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه که به سه موضوع 1-  بازخواني سند راهبردي دانشگاه در بخش...
یکشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۵
2017-02-26-06-18-42 در راستای تکمیل و شکل­ گیری عملی بخش جذب ایده در گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه، جلسه­ ای به منظور معرفی و آشنایی با نرم افزار بانک ایده شهر، با حضور تیم کارآفرین صنعت تک و رییس این...
یکشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۶:۱۸
2017-02-25-11-24-53 مطابق تصمیم معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی مبنی بر انجام مطالعات تطبيقی بخش‌های این معاونت، جلسه توجیهی اجرای طرح مذکور در روز شنبه 95/12/7 در محل دفتر گروه مطالعات و برنامه‌ریزی دانشگاه برگزار شد. در...
شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۴
2017-02-25-03-43-14 با استناد به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 23 اردیبهشت ماه 1386 هیات وزیران، شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 3 اسفند 95 به ریاست دکتر...
شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۳:۴۳
2017-02-25-03-36-31 مؤسسه پژوهش و برنامه­ ریزی آموزش عالی با هدف تقویت نظام سیاست­ گذاری، تصمیم ­گیری، برنامه­ ریزی و مدیریت دانشگاهی در تاریخ 4 اسفندماه 1395 کارگاه تخصصی یک روزه با عنوان«آشنایی با کارویژه­های دانشگاه...
شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۶
2017-02-12-05-52-39 پیرو شکل‌گیری ساختار جدید معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی و تأسیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی؛ با توجه نوپا بودن این گروه در ساختار دانشگاه، ضرورت و نیاز به گفتگو و تعامل هر چه بیشتر...
یکشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۵:۵۲
2017-02-04-06-29-50 به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه دومین جلسه کارگروه‌های مشورتی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار شد. در این جلسه که با هدف...
شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۸
2017-01-11-10-26-51 به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، صبح امروز آئین تکریم و معارفه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی در تالار گفتگو برگزار گردید. در این مراسم که با حضور دکتر علی یوسفی معاون سابق فرهنگی و اجتماعی، دکتر...
شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶
2017-01-11-10-27-48   دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر كامران داوری استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه را به سمت معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب...
سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷
2017-01-11-10-28-30 نشست همفكري نشریات دانشجویی با دكتر علیرضا آزاد رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، روز چهارشنبه 8 دي ماه 95 در تالار گفتگوي معاونت فرهنگي برگزار شد. به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، دکتر...
شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸
2017-01-11-10-32-40 جلسه معاونین و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور آقایان دکتر کافی، دکتر یوسفی، دکتر داوری، دکتر بذرافشان، دکتر طهمورث پور، دکتر سیدموسوی، دکتر ابراهیمی، دکتر غفاری، دکتر...
یکشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۹
2017-01-11-10-30-55 به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، جلسه هم‌اندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی به همت گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی و با موضوع "راه هاي گسترش و تعميق معارف اسلامي در دانشگاه" در تاریخ 28 آذر ماه...
دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰
2017-01-11-10-57-22 جلسه هم اندیشی رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی با شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد. به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، در این جلسه که روز پنج شنبه 27 آبان، در تالار گفت و گوی...
سه شنبه, ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۵
2017-01-11-10-33-45 نشست دبیران کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر علیرضا آزاد، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی و با حضور دکتر اصغرپور مدیر فرهنگی دانشگاه، ظهر روز دوشنبه ۲۴ آبان در محل مجتمع...
چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱
2017-01-11-10-30-08 دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر علیرضا آزاد استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه را براي دو سال به عنوان رئيس گروه مطالعات و برنامه‌ريزي فرهنگي...
دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۷
2017-03-05-09-46-58 چهل و دومین جلسه هفتگی مدیر و کارشناسان گروه مطالعات فرهنگی–اجتماعی دانشگاه (که هر هفته دو بار تشکیل می­ شود) در ساعت 8:30 روز یکشنبه 15 اسفند برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، عضو جدید گروه جناب آقای...
سه شنبه, ۱ فروردين ۷۸۲ - ۰۳:۰۳
2017-10-26-10-23-03 به مناسبت تاسیس یک سالگی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی جلسه ای از ساعت 19 تا 21 روز چهارشنبه 3 آبان 1396 با حضور دکتر آزاد (رییس گروه)، دکتر اصغرپور (مدیر سابق فرهنگی و فعالیت های...
یکشنبه, ۳۰ اسفند ۷۸۰ - ۱۴:۰۸